Altan på en privat villa

Ejerne af 1.salen i et dobbelthus på Slotsherrensvej i København ønskede en altan med trappe ned til deres private have. Det er en attraktiv tilføjelse at få en altan på en privat villa, men der er mange overvejelser og regler at overholde. Vi forestod hele rådgivningen, fra skitsering og skyggeanalyse til myndighedsansøgning, projektering og indhentning af tilbud fra 3 forskellige entreprenører.

skitse af altan
skitse af altan og trappe
altan på privat villa
opstalter

Det var vigtigt for bygherre at få lavet nogle rumlige visualiseringer af projektet, og vi udarbejdede en 3D-model af altanen på huset, som hjalp kunden med at kommunikere projektet til underboen, som også skulle acceptere projektet. På baggrund af 3D-modellen udarbejdede vi desuden en skyggeanalyse, der kortlagde skyggevirkningerne af den fremtidige altan.

altan på privat villa
detaljetegning af altan

Tilførelse af en altan på en privat villa kræver altid myndighedsgodkendelse, men på grund af grundens lille størrelse krævede projektet dispensation, da trappens placering var tættere på skel end bygningsreglementet tillader. Da bebyggelsen desuden består af 2 selvstændige boliger, har boligerne karakter af lejligheder, hvorfor kravene er skærpet i forhold til almindelige enfamiliehuse. Vi forestod byggeansøgningen inkl. dispensationsansøgningen

Slutteligt skulle projektet udføres, og vi foretog beskrivelse og tegningsmateriale, som 3 hold entreprenører kunne lave et tilbud ud fra. Under byggeriet førte vi tilsyn med arbejdet og forestod afleveringsforretning efter udført arbejde.