Altan på en privat villa

Ejerne af 1.salen i et dobbelthus på Slotsherrensvej i København ønskede en altan med trappe ned til deres private have. Det er en attraktiv tilføjelse at få en altan på en privat villa, men der er mange overvejelser og regler at overholde. Vi forestod hele rådgivningen, fra skitsering og skyggeanalyse til myndighedsansøgning, projektering og indhentning af tilbud fra 3 forskellige entreprenører.

Det var vigtigt for bygherre at få lavet nogle rumlige visualiseringer af projektet, og vi udarbejdede en 3D-model af altanen på huset, som hjalp kunden med at kommunikere projektet til underboen, som også skulle acceptere projektet. På baggrund af 3D-modellen udarbejdede vi desuden en skyggeanalyse, der kortlagde skyggevirkningerne af den fremtidige altan.

Tilførelse af en altan på en privat villa kræver altid myndighedsgodkendelse, men på grund af grundens lille størrelse krævede projektet dispensation, da trappens placering var tættere på skel end bygningsreglementet tillader. Vi forestod byggeansøgningen inkl. dispensationsansøgningen

Slutteligt skulle projektet udføres, og vi foretog beskrivelse og tegningsmateriale, som nogle entreprenører kunne lave et tilbud ud fra.