Vi tror på, at byggeri skal være en god og tryg oplevelse, og det kan vi hjælpe jer med, fra første pennestrøg til færdig udførelse.

Vi tror på, at byggeri skal være en god og tryg oplevelse, og det kan vi hjælpe jer med, fra første pennestrøg til færdig udførelse.

Hvem er vi?

Mads Windfeldt Arkitekter rådgiver både private, offentlig og erhverv. Som arkitekter og byggerådgivere hjælper vi både med nybyggeri og renoveringer, og arbejder i skala fra inventar, tilbygninger, enfamiliehus, renoveringer samt større erhvervsmæssige projekter. Kombinationen af en byggeteknisk viden og arkitektfaglig baggrund gør os til din primære rådgiver i dit byggeri…

Værdiskabende arkitektur

Arkitektonisk rådgivning er meget mere end formgivning. Vi fokuserer naturligvis pa at skabe smukke og funktionelle rum, men optimering af plads og potentialer i det eksisterende kan have stor indflydelse på projektets økonomi. For os er det vigtigt allerede i skitsefasen at have fokus på økonomi og begrænsninger, og derigennem spore os ind på den rigtige løsning – arkitektonisk og økonomisk. Vi fokuserer mere på funktioner fremfor arealer, hvorfor vi ofte ender med at reducere arealet i forhold til det oprindelige udgangspunkt. Det gør vi ved at optimere og indrette med det vi kalder “kloge kvadratmetre”, sa gangarealer og overflødige zoner minimeres og alle kvadratmetre bedre udnyttes.

Referencer

Tegnestuen har foretaget en bred vifte af opgaver for private og erhverv. Vi har fx. rådgivet Københavns Lufthavn og Blast Premier, ligesom vi har hjulpet en række uddannelsesinstitutioner, ejendomsinvestorer og boligforeninger med deres byggeprojekter.
Gennem årene har vi bistået private med hjælp til renoveringer, tilbygninger, nybyggeri og designopgaver. Vores arkitektrådgivning forløber oftest gennem hele byggeprocessen, men vi hjælper også gerne med udvalgte faser i byggeriet, som fx. en enkelt skitse, myndighedsansøgning eller tilsyn ved byggeriet.

Om arkitektur

Alt har som bekendt en årsag, og det samme gør sig gældende for de huse, vi bygger op fra grunden. Huse skal selvfølgelig først og fremmest holde os varme, tørre og beskyttede. Men i takt med at vi bliver mere og mere bevidste om bygningers påvirkning på vores sindelag, bør vi også stræbe efter mere end klimaskærm og teknik.

Stilfærdigt stræbe efter mere dagslys, gode rum, og kontakt mellem inde og ude. Vi bør nok starte med at minde folk om, at arkitektur er så meget mere end æstetik.

Faserne i byggeri

Skitse – Drømme tager form

I skitsefasen undersøges potentialet for byggeriet og der tegnes typisk 2-3 forskellige skitseforslag baseret på input om muligheder og ønsker. Formålet er at danne grundlag for en diskussion om projektets muligheder og ideer samt at afdække eventuelle begrænsninger.

Myndighedsprojekt – lovliggørelse

I myndighedsfasen justerer vi skitseprojektet i tæt samarbejde og iht. bygningsreglementets krav. Vi dokumenterer projektet ved at udarbejde tegninger og projektbeskrivelse. Vi udfylder og indsender ansøgningsmaterialet og varetager dialogen med kommunen med jeres fuldmagt.

Hovedprojekt – detaljeringer og materialer

I hovedprojektet konkretiserer vi byggeprojektet i detalje tegninger og beskrivelser, så entreprenører kan byde på opgaven. Vi tilbyder normalt 2-3 entreprenører og vælger det mest økonomisk fordelagtige tilbud for dig. Hovedprojektet sikrer, at du som bygherre får det leveret, du har aftalt med din håndværker.

Byggefasen – realisering, opfølgning og dokumentation

Byggepladsen tilses løbende for at sikre, at arbejdet udføres i overensstemmelse med lovgivning og standarder. Ved renoveringer og andre omstændigheder kan der opstå nødvendige rettelser og løsning af detaljer og udfordringer på byggepladsen. Efter færdiggørelse udarbejdes lovpligtig dokumentation.

Vi tilbyder rådgivningspakker i forbindelse med køb af bolig eller udvidelse/renovering

MADS WINDFELDT ARKITEKTER

Øster Søgade 22
1357 Kbh K
+45 40 94 07 88
mads@windfeldt.dk

Kontakt os for et uforpligtende tilbud.

mandag – fredag: 8-17

copyright 2023 Mads Windfeldt Arkitekter