Sammen med JE Rådgivning er vi rådgivere for en en ejerboligforening i Gentofte med 600 ejerlejligheder, som skal have renoveret deres eksisterende altaner. Armeringen i betonen er tæret og betonen er begyndt at delaminere, så en udskiftning af altanerne er påkrævet. De eksisterende altaner var små og ikke særligt anvendelige, så sammen med bestyrelsen har vi udviklet og tegnet ny udvidede altaner for ejendommen. 

Udvidelse af altaner med kræver byggetilladelse, og da samtidig var en lokalplan for området, samt en temalokalplan for altaner i Kommunen, skal de fremtidige altaners design også godkendes af kommunen. Vi tog dialogen med kommunen, og i samarbejde med ejerforeningens bestyrelse, udarbejdet nogle forslag til altaner, der overholdt kommunens æstetiske krav sammen. Samtidig sørgede vi i samarbejde med brandrådgivere og statikere for at bygningsreglementets tekniske krav på bla brand, miljø, statik og dagslys var overholdt. Som totalrådgivere på projektet, har bygherre kun en rådgiver at forholde sig til, og vi koordinerer med de nødvendige øvrige rådgivere, der er tilknyttet projektet. 

Vi står desuden for at indhente overslagspriser på arbejder og udarbejde visuelle forslag til forskellige løsninger til generalforsamlingen, som dermed havde et godt grundlag for en beslutning.  Efter byggetilladelse afholdes udbud, hvor forskellige entreprenører byder ind på opgaven, baseret på vores tegninger og beskrivelser af arbejdet.

Et typisk forløb for en altansag vil være følgende

  • Skitseforløbforskellige muligheder på placeringer, størrelser og design, samt overslagspriser
  • Generalforsamling: præsentation med arkitekttegninger og 3D visualiseringer og forklaring af projektet 
  • Myndighedsansøgning: dialog med kommune, udarbejde af arkitekttegninger og redegørelse for fremtidige forhold,
  • Hovedprojekt: arbejdstegninger, og løsning af detaljer, statik, brand. Beskrivelser af arbejder
  • Licitation: Indhentning af priser fra 3-4 hovedentreprenører, besigtelse, sammenligning af tilbud og udkast til kontrakt
  • Byggeperiode: Tilsyn med arbejder, kvalitetssikring, byggemøder,  stadeopgørelser, 
  • Afslutning: Afleveringsforretning, dokumentation til myndigheder, 1. års gennemgang, endeligt byggeregnskab

Vi sørger for at projektet forløber planmæssigt og er løbende i dialog med jer som bygherre. Vi skræddersyr naturligvis et forløb, der passer til jeres opgave og behov for engagement i projektet.  Kontakt os, hvis du ønsker at høre, hvordan vi kan hjælpe dig igennem en byggesag som denne.