Nedrivning - farvel til det gamle hus

Oftest starter et husprojekt med en tom grund eller nedrivning af det eksisterende hus. Det gamle hus lå lige ved indkørslen til grunden, på det flade stykke, et typisk sted at placere et hus. Vi ville dog gerne have større udbytte af udsigter og grundens skrånende terræn, så vi valgte at bygge det nye hus fra toppen af bakken og ned til bunden af den.  Det betød at vi derfor kunne bruge det gamle hus som bolig, mens vi byggede, da det jo ikke lå i vejen for byggeriet af det nye.  Oprindelig var tanken at bevare det gamle hus som et gæsteanneks, og måske renovere det med tiden. Men vi måtte med tiden konstatere, at den forestående indsats for at få huset i god stand ikke var arbejdet værd. Det var et godt hus, alt taget i betragtning, godt disponeret, så vi fik fuld udbytte af de sparsomme 42 m², mens vi boede der. Huset havde gjort det godt, den tid, vi byggede og boede i det. Men huset havde sat sig ca. 8 cm i det ene hjørne, så gulvet i soveværelset kunne bruges som rutsjebane. Lofterne hang, taget var utæt, isoleringen klappet sammen eller ikke-eksisterende og facaden mod terrassen var ude af lod med 5 cm.  Med andre ord, selv med den nødvendige udskiftning af tag og facader, ny brændeovn, og efterisolering, var der stadig et stykke til at huset var på det niveau, som jeg gerne ville have det. Der var for eksempel ikke isolering under terrændækket, så der ville have været fodkoldt i huset Så vi startede i sommers med nedrivningen. Eller vi startede faktisk med at anmelde nedrivningen til kommunen (som man jo skal) og satte køkken hvidevarer, vinduer og døre til salg i Den Blå Avis. Da jeg var i arbejde, Mette på barsel, og med tre små børn, forhørte jeg mig prisen for at få et nedrivningsfirma til at klare opgaven for mig. Men prisen lå på 50.000 kr +  miljøscreening og evt. deponi af farligt affald, og jeg havde lyst til at prøve at gøre det selv, også for at se, hvor meget tid, det tager at nedrive et hus.   Ved nedrivninger og renoveringer skal der foretaget en miljøscreening, hvor alle bygningsdele screenes for mulige giftstoffer i materialerne. Jeg skulle i en ansøgning til Frederikssund Kommune beskrive materialer i det forskellige bygningselementer, fx. at taget var af eternit og tagpap, facaderne var malede brædder, osv. Kommunen bruger dette som retningslinje for hvilket materialer, der evt. skal laves en laboratorietest af for mulige skadelige stoffer,  det være fx. asbest i tagpladerne, bly i malingen eller Pcb i fuger. Hvilke materialer, der skal testes afhænger af husets opførelsesår, og de brugte materialer. Vi endte med at skulle have analyseret malingen i badeværelset, og hos Dansk Miljø Analyse kunne jeg selv indsamle og sende prøverne, som jeg så fik analyseret af dem. I prøverne var der ikke målt overskridelse af nogle grænseværdier, så vi endte med at kunne bortkøre alt affald til den lokale genbrugsstation.
børnene hjælper
Da nedrivningen kom til at køre over længere tid, og jeg skulle bortkøre det hele på en trailer, valgte jeg at nedrive i etaper, således at det nedrevede blev kørt bort samme dag. På den måde var grunden stadig ren og “børnevenlig”, og byggematerialerne var hverken våde eller ødelagte. Jeg startede med at fjerne eternittaget, da der var tagpap nedenunder, og fjernede mest muligt indefra, dvs indvendige beklædning, isoleringen, lofter og gulve. Samtidig begyndte de første DBA kunder at fjerne ting fra huset, herunder brændeovn, køkkenet, hvidevarer, døre og vinduer. Jeg endte med at sælge for 6.000 kr byggematerialer, som fik et nyt liv og som jeg ellers skulle have bortkørt til genbrugspladsen. Det meste ubehandlede træ fik jeg også afsat, dels har jeg genbrugt noget i det nye hus, og en nabo savede det sidste op til brænde. Til sidst stod taget alene tilbage på stolper, som vi så lagde ned, så vi fra jorden kunne skille det ad. Nedrivningen af et huset foregik ganske stilfærdigt med et koben som primær værktøj. Jeg har værktøj som en bajonetsav til hurtigt at skære huset op i dele, men da materialerne skal sorteres i fraktioner, og helst ikke skal fylde for meget på traileren, var den bedste løsning at skille huset ad med koben. Dermed kunne børnene også være med, ligesom de havde stor glæde af at kunne male på vægge og gulve, mens far rev ned.  I løbet af 2 sommermåneder fik jeg gradvist fjernet alt hus over jorden, som jeg samlet set har brugt 8-9 arbejdsdage på at rive huset ned, hvor bortskaffelsen inkl kørsel og sortering nok tog halvdelen af tiden. Fundament. Det meste af huset stod på punktfundamenter (sokkelsten) og var meget nemme at fjerne. Men der var dog fundamentet fra skorstenen samt randfundament og 10 m2 terrændæk, hvor entreen og badeværelset havde været. Jeg købte en brugt Kango nedbrydningshammer til den opgave, men pakningerne var møre, så efter en par timers brug virkede den ikke længere. Så jeg havde en ufrivillig pause på en måneds tid, inden jeg fik repareret den. Til gengæld fik jeg sat mig ind i teknikken på sådan en, fundet gamle manualer på nettet, købt pakningssæt og smøring  på ebay og skilt den ad, repareret og samlet den. Den er iøvrigt et ret fascinerende ingeniørarbejde, sådan en nedbrydningsmaskine.  Af hensyn til naboer, valgte jeg at nedbryde fundamentet, da jeg startede på barsel i december, og kunne larme nogle vinterdage i dagtimerne. Selve terrændækket var nemt at bryde op, det er kun 10 cm tykt og brød ret nemt op i håndstore dele. Randfundamentet gik til frostfri dybde (ca 90 cm), så jeg endte med at grave en halv meter ned på indvendige side, så jeg kunne bryde fundamentet ned fra siden. Det var ret nemt, og selve randfundamentet nedtog og bortkørte jeg på en dag. De nederste 30-40 cm blev dog i jorden. Fundamentet fra skorstenen var den største opgave. Det var en 1½ x 1½ x 1 betonklods, og derfor ret svært at bryde i stykker. Til den opgave endte min nedbrydningshammer med at være lidt for lille, og en gravemaskine med mejsel på kunne have klaret den opgave på en ½ times tid. Jeg endte med at bruge 3 arbejdsdage på skorstenen (inkl kørsel), og hele fundamentet har totalt set taget ialt  4-5 arbejdsdage at nedrive og fjernei inkl oprydning og reetablering af grunden. konklusion Så alt i alt tog nedrivningen af huset 13 arbejdsdage, inklusive 15 ture til genbrugspladsen  med udgifter for 4.000 til miljøundersøgelser, trailerleje, værktøj og lommepenge til hjælpere. Fratrukket indtægter for 6.000 kr på salg af byggematerialer. Altså en besparelse på minimum 50.000 eller ca 4.000 kr pr arbejdsdag. Samtidig undgik jeg store containere og maskiner på grunden, som ville smadre grunden, hvilket havde været scenariet med et nedrivningsfirma på sagen.  Jeg har desuden kunne lave arbejdet sammen med Mette og børnene tilstede, ligesom de har været med mig på genbrugspladsen de fleste gange. Jeg har desuden kunne gemme noget træ og tømmer, en mulighed, der havde været sværere med en ekstern firma på opgaven. Ville jeg gøre det igen? Huset var relativt nemt, da det var et rent træhus med tynde vægge, så affaldsmængden var begrænset. Havde det været et nyere, større eller tungere hus, havde jeg nok betalt mig fra det, som minimum lejet noget entreprenørudstyr og betalt mig fra fragten. Jeg skal helt sikkert heller ikke starte egen nedrivningsfirma, men det var faktisk en overraskende lærerig og næsten meditativ opgave at gennemføre, så jeg gør det gerne en anden gang.