Dobbelthus

Bygherre havde købt en byggegrund i Hvidovre, hvor der var mulighed for at bygge et dobbelthus med to boliger. Der var et ønske om at bygge mest muligt på grunden, samtidig med at de to boliger skulle adskilles mest muligt, funktionelt og visuelt. Kombinationen af en smal grund, en høj udnyttelsesgrad og en restriktiv lokalplan betød at flere typehusefirmaer havde takket nej til opgaven, og bygherre kontaktede i stedet os. Bygherre havde nogle konkrete krav til funktioner og dagslys, men var ellers åben for at prøve nogle forskellige løsninger af.

 

Vi endte med at skitsere tre meget forskellige forslag, der på forskellig vis indfriede bygherrens ønsker. Sammen med bygherre udvalgte vi en version med forskudte planer, varierende lofthøjder og stor kælder, som blev kvalificeret til et myndighedsandragende. Nu pågår projektering, mens byggetilladelsen afventer

 

klodsvariant – rumlige variationer
sitplan af klodsvariant
kvistversion – saddeltag med dobbelthøjt / 2 etager
sitplan af kvistversion
tværsnit at kvisthus