Et byggeprojekt deles typisk op i fire faser, skitse – myndighed – projektering – udførelse.

1 :  Skitse – Drømme tager form

Skitsefasen er den indledende og afsøgende undersøgelse af potentialet for byggeriet, På baggrund af input fra jer om muligheder og ønsker, tegner og foreslår vi nogle overordnede bud på realisering af jeres drømme. Vi har god erfaring med at tegne typisk 2-3 forskellige skitseforslag, som kan danne grundlag for en god diskusison om projektets muligheder og ideer. I denne fase kigger vi overordnet på løsninger og prøver vi forskellige muligheder af. Det er også her, vi afdækker eventuelle begrænsninger for projektet, typisk krav i lokalplaner mv.

  2: Myndighedsprojekt – lovliggørelse

I myndighedsfasen kvalificerer vi skitseprojektet, og retter projektet til i tæt dialog med jer. Vi tilpasser projektet ift jeres ønsker og træffer overordnede valg om udvendige materialevalg, og konstruktionsprincip, Desuden fokuseres og tilpasser projektet, så vi sikrer, at bygningsreglementets bestemmelser overholdes. For ansøgningen dokumenteres projektet ved udarbejdelse af tegninger af eksisterende og fremtidige forhold, ligesom der udarbejdes en projektbeskrivelse. Vi er i dialog med kommunens byggeafdeling for så vidt muligt at sikre, at det ansøgte materiale kan godkendes. Afhængig af projektets karakter koordineres der med andre rådgivere som fx ingeniører, der udarbejder lovpligtige beregninger for statik, varmetab mv. Med fuldmagt fra jer udfylder og indsender vi ansøgningsmaterialet og varetager dialogen med kommunen.

  3:  Hovedprojekt – tilbundsgående, detaljeringer og materialer

Hovedprojektet kaldes også projektering, og her konkretiserer vi i tegninger og tekst hvordan byggeprojektet skal udføres. Vi udfører detalje tegninger og beskrivelser af de enkelte løsninger, således at en entreprenør vil kunne byde på opgaven. Hovedprojektet er omfangsrigt materiale, som sikrer dig som bygherre, at du får leveret det, du har aftalt med din håndværker. Som oftest tilbyder vi 2-3 entreprenører til at byde på opgaven og vælger det tilbud, som er økonomisk mest fordelagtigt for dig.

  4: Byggefasen – realisering, opfølgning og dokumentation

Der skal løbende foretages tilsyn på byggepladsen for at sikre, at håndværkerne udfører arbejdet ift. det anviste og i overensstemmelse med lovgivning og standarder. Ofte fordrer faktiske forhold (ved renoveringer ) og andre omstændigheder rettelser i projektet. ligesom detaljer og udfordringer skal løses på byggepladsen. Byggemøder afholdes i nødvendigt omfang, typisk hver 7.-14. dag, og der udarbejdes notat til dokumentation for hvad der er aftalt. Efter udførsel udarbejdes indsendelse af lovpligtig dokumentation til myndighed, det er som minimum as-built tegninger

Kontakt os for at få en tilbud. Sammen skræddersyr vi et forløb tilpasset jeres projekt