Indretning af loftsrum til lejlighed

Bygherre har en andelslejlighed på 3. sal, og ønskede at integrere nogle overliggende loftrum til lejligheden. Konvertering af uopvarmet uudnyttet loftsareal til bolig kræver byggetilladelse, og vi hjalp bygherre med at skitsere den mulige indretning,, ansøge om byggetilladelse og udarbejde arbejdstegninger til håndværkerne.

Vi endte med en indretning med intern trappe mellem de 2 etager i lejligheden, Øverst blev der to børneværelser med hver deres kvist, og 3. salen blev omdisponeret med flytning af køkken samt etablering af nyt større badeværelse. Taget var af nyere dato og bygningen bevaringsværdig, så efterisolering blev udført indefra.  

Ved indretning af nyt boligareal til lejligheder er der mange tekniske krav, som skal overholdes og dokumenteres. Der er bla. krav til lyd, brandsikring, energi, statik mv, og som boligejer får du først ibrugtagningstilladelse, når du har dokumenteret, at disse krav er overholdt. Vi hjalp bygherre med byggeprocessen fra start til slut