Lejligheder i Hillerød

Lejligheder i Hillerød

For en lokal ejendomsudvikler bistår vi med udviklingen af 20 nye lejligheder i Hillerød, centralt beliggende midt i byen. Bygningen står på fundamentet af en tidligere butik, hvilket har været udslagsgivende for disponeringen af boligerne, og resultatet er en unik kombination af små billige studieboliger og større familieboliger med egen tagterrasse. Huset bliver bygget i Iso-Byg systemet og bliver beklædt med med facader i Cassis mursten fra Egernsund.

 

Med en by i hastig udvikling er de nye lejligheder i Hillerød et vigtig brik i udviklingen af byen. Efterspørgslen på mindre boliger er stor, og det var afgørende for bygherre at udbyde eftertragtede boliger.

Der var for grunden allerede udarbejdet en projektspecifik lokalplan med markante begrænsninger, og da bygherre ønskede ændringer, udarbejdede vi – inden for lokalplanens rammer – boligprojektet med en blandet typologi af små og større udlejningsboliger. Bebyggelsen rummer 5 billige og studieegnede etværelsesboliger, samt 15 større familieboliger med flere værelser. På grunden bliver desuden opført 4 mindre rækkehuse i et plan med egen privat have, velegnet til senior eller familieboliger.

Vi har udarbejdet myndighedsprojektet, og bistået med rådgivning og materiale i forbindelse med nabohøringen. Der var fra nogle naboer en bekymring over skyggegener fra det nye byggeri. Vi bistod bygherre ved at dokumentere konsekvenserne og udarbejdede skyggeanalyser af de fremtidige forhold. På dette grundlag kunne byggetilladelsen opnås. Nu afventer myndighedsgodkendelsen og dermed byggestart.

Kontakt os for at høre, hvordan vi kan hjælpe med jeres projekt

Udarbejdet i samarbejde med B+C Arkitekter