program
eksempel på disponering af bolig

Det allerførste, man som kommende bygherre bør gøre, er at “programmere” sit drømmebolig. Det er arkitektens ord for at definere krav og ønsker til huset. Det kan (og bør) være alt fra konkrete beskrivelser af antal rum og deres størrelse, ønsker til æstetik, grundens potentiale, til mere værdibaserede ønsker til hvordan livet skal leves i den fremtidige bolig. Som selvbygger har du helt sikkert gjort dig sådanne tanker og har specifikke krav, Alternativt tager du den nemme løsning og køber et eksisterende hus, der matcher de fleste af dine krav.

En meget vigtig pointe i arbejdet med at programmere sin drømmebolig er at finde ind til kernen bag ens krav og ønsker. Et eksempel kunne være, at du tror at du ønsker dig matterede ruder i badeværelset. Det krav kommer ikke af et ønske om matterede vinduer, men af et krav om at undgå indkig udefra til toilettet. Det kan imødekommes på mange smukkere og bedre måder, faktisk er mulighederne mange, hvis du entrerer med en god arkitekt. Ved at sætte sig ind i sine behov og forstå baggrunden for dine ønsker, kan du lave en bedre programmering af din bolig og dermed i sidste ende opnå et bedre resultat.

Program

Ligeledes lykkedes det os tit at reducere boligens størrelse uden at gå på kompromis med funktionaliteten, udenlukkende ved at fokusere på funktioner og minimere unødvendige arealer. Og det giver i sidste ende en besparelse for bygherren for de billigste kvadratmeter er jo dem, der aldrig bygges…

Det er et stort, men vigtigt arbejde. Husk, at programmet danner grundlag for din livs største investering. Vær allerede nu din bygherrerolle ansvarlig og bruge den krævede tid på arbejdet. Forvent flere arbejdsuger på det, men gør det over middagssnakke, gåture, arbejdsaftener, så det er drevet af lyst. Processen bør desuden ske over en længere tidshorisont, dels da vi har forskellige ønsker og behov afhængig af årstiden, dels fordi processen kan blive begunstiget af feedback fra netværket, input fra arkitektur og boligmagasiner samt general modning som kommende bygherre.

Der kan være en fordel som nybagte grundejere at bruge noget tid at lære grunden at kende og finde ud af, hvordan lives skal udleves. Om I søger inspiration på instagram, arkitekturbøger eller hos naboer er ikke så vigtigt, når I blot gennemfører en proces og får snakket visioner, stemninger, muligheder og ideer.

program
brainstorm

For nogle er en det en hjælp at udarbejde en lang uprioriteret og ukritisk brainstorm med ideer og ønsker til den kommende bolig. Det kan være punkter som “udsgit fra alle rum, “legerum”, “køkkenet i tæt forbindelse med både terrasse og spisestue”, “alkove”, “huset skal være oplevelsesrigt” og “flere niveauer pga skråning”. Ønskerne må gerne være impulsive, mens andre kan komme efter gode snakke om hvordan hverdagene skal være. For eksempel kan et ønske om forbindelse mellem køkken og spisestue/terrrasse være udledt fra den måde, man som værtspar er. Hvis I har ikke alt klar, når gæsterne kommer, og synes at det er hyggeligt at lave mad, samtidig med gæsterne nyder en drink og en snak imens, giver det mening at have køkkenet åbent i relation til spisesteder. For andre kan rollerne være anderledes og det stiller nogle andre krav til indretningen.

Listen kan så koges ned til fx 10-15 endelige fokuspunkter, som bliver værktøjet, vi arkitekter kan tegne skitserne ud fra. Vi foreslår altid at at tegne 2-3 forskellige skitseforslag, da disponeringen er en proces, der skal undersøges og arbejdes grundigt igennem. Med flere forslag bliver I som bygherre klogere på mulighederne, og kan træffe kvalificeret valg til gavn for den videre proces…

Læs også om lys og skygge