Renovering og efterisolering af funkishus i Gentofte

Et gammelt funkishus fra 1933 stod for en gennemrenovering med nye altaner, efterisolering af facader med nye døre og vinduer.

Som rådgiver for bygherrerne stod vi for skitsering, myndighedsansøgning og udarbejdelse af projektmateriale, som 3 forskellige entreprenører afgav tilbud på. Vi bistod med hjælp til kontrakt med valgte entreprenør og førte tilsyn med arbejdet i byggeprocen

vestgavl af huset, før og efter