Udvidelse af Dybbølsbro

I takt med væksten af boliger ved havnen, realisering af Bryggebroen, Cykelslangen og på sigt Kalvebod Brygge projekterne, er Dybbølsbro blevet en trafikal flaskehals. Vi så problemet allerede i 2012 og udarbejdede på eget initiativ et forslag til løsning af den trafikalt underdimensionerende strækning.

I samarbejde med Vesterbro Lokaludvalg fik vi overfor kommune og borgere skabt fokus på problemet, og serverede København et mindre columbusæg i form af en løsning på en svær problemstilling. Vi foreslog en udvidelse af Dybbølsbro mellem de to eksisterende broer, hvor der kunne blive plads til dobbeltrettet cykelsti, udvidet fortov og plads til ophold og rekreative arealer.

Københavns Kommune adopterede projektet, og i dag har vi heldigvis fået den længe tiltrængte udvidelse af broen. Desværre var hverken vi eller andre arkitekter involveret i videreudvikling eller realisering, hvilket desværre har sat sit præg på det færdige resultat, hvor trafikafviklingen for især cyklister er langt fra optimal.

Se dette debatindlæg om broen ifm cykelkaoset ved åbningen

Udarbejdet i 2012 under tegnestuesamarbejdet LAWA (Lützen And Windfeldt Architects)