Værdiskabende arkitektur

Arkitektonisk rådgivning er meget mere end formgivning. Vi fokuserer naturligvis på at skabe smukke og funktionelle rum, men optimering af plads og potentialer i det eksisterende kan have stor indflydelse på projektets økonomi. For os er det vigtigt allerede i skitsefasen at have fokus på økonomi og begrænsninger, og derigennem spore os ind på den rigtige løsning – arkitektonisk og økonomisk. Vi fokuserer mere på funktioner fremfor arealer, hvorfor vi ofte ender med at reducere arealet i forhold til det oprindelige udgangspunkt. Det gør vi ved at optimere og indrette med det vi kalder ”kloge kvadratmetre”, så gangarealer og overflødige zoner minimeres og alle kvadratmetre bedre udnyttes.

Ydelser

Økonomisk omtanke

For os er det en kernekompetence, at vi tidligt i rådgivningen sikrer, at jeres byggebudget kan holdes på et realistisk niveau. Med udgangspunkt i et program og et byggebudget tegner vi et forslag, som opfylder jeres drømme, men som også holder sig inden for den økonomiske ramme. Vi fokuserer på at få det optimale ud det eksisterende, at optimere plads, vide, hvor der skal sættes ind og hvor der skal bevares. Med en solid viden om alle udgifter i en byggeri, ved vi, hvor kræfterne skal sættes ind og hvor udgifterne i renoveringen ligger.

Vi har en lang erfaring med forskellige materialer og byggesystemer, og en del af vores rådgivning består i at finde den rigtige og økonomisk mest fordelagtige konstruktive løsning til projektet. Vi har desuden en række af gode og stabile håndværksmestre, som vi har god erfaring med, og som vi anbefaler, hvis du da ikke selv har nogle ønskede håndværkere. I forbindelse med udvælgelse af håndværkere, udarbejder vi en detaljeret beskrivelse og tegningsmateriale af projektets omfang, som vi typisk beder 3 entreprenører om at byde på.  De bedste priser får du som bygherre inden kontraktunderskrivning, og med et præcist materiale med beskrivelse af omfang og detaljer, minimerer du som bygherre de økonomiske usikkerheder, der er i forbindelse med byggeprojekter.  

Ydelser

Kreativ problemknuser

I ethvert byggeprogram er der mange forskellige ønsker og drømme, der skal gå op i en højere enhed. Måske konflikter nogle af ønskerne, samtidig med at teknik og lovgivning skal overholdes, og så skal det selvfølgelig også ende ud i nogle gode, lyse og funktionelle rum. Den tidlige fase i byggeriet, skitsefasen, bliver af lægmænd forståeligt nok af og til undervurderet. Men det er som oftest i denne tidlige fase, at de største beslutninger tages, og en grundig og professionel undersøgelse af mulighederne er afgørende for et succesfuldt projekt.

Som arkitekter kan vi hjælpe jer med dette, Vi er trænet i at navigere imellem de mange krav og ønsker, og lander altid med en plan, som tilgodeser bygherrens forskellige behov. Derfor anbefaler vi altid at hjælpe dig som bygherre allerede i skitseringsfasen. Vi er gode til at se muligheder og ikke begrænsninger, og er som udefrakommende ikke låst fast i eksisterende forhold. Vi har god erfaring med at tegne 2-3 forskellige forslag ud fra input fra dig, da vi med forskellige forslag kan vise et større udsnit af mulighederne, og måske nogle muligheder, du i første omgang ikke havde overvejet. Sammen transformerer vi det bedste af de forskellige forslag til et færdigt skitseforslag.

Teknisk overblik

Byggeri er desværre ikke ukompliceret, der er meget lovgivning at overholde, tekniske foreskrifter at følge, Derfor bør du altid have en rådgiver til at hjælpe dig trygt gennem processen. Leverandører og håndværkeres indsigt og anbefalinger når sjældent ud over deres produkt. Derfor skal du have en byggeteknisk tovholder i byggeprojektet, som navigerer imellem de modsatrettede krav og løser problemstillingerne, så dine behov og ønsker tilgodeses. Vi løser det tekniske bag i kulissen, så du som bygherre kun skal tage stilling til hvad målet er, og ikke hvordan vi når derhen. Vi ser det som en kerneydelse, at føre dig som bygherre trygt igennem forløbet.

Bæredygtighed Arkitektur

Hvis du som fremtidig bygherre ønsker at bygge bæredygtigt, kan det som almindelige forbruger være lidt af en jungle, at navigere imellem de forskellige producenters materialer og løsninger, som alle udnævnes til bæredygtige. Byggebranchen er historisk set en klimasynder, men med skærpede krav til energiforbrug, er vi i Danmark kommet langt i at reducere boligens energibehov. For den eksisterende bygningsmasse er vi stadig langt fra at være i mål, men i de fleste huse er der muligheder for at energioptimere boligerne. Kontakt os for at høre mere

Kunder:

Vi rådgiver både private og erhverv, primært i København og Nordsjælland

Andre Ydelser:

Udover traditionelle opgaver bistår vi også med udarbejdelse af bebyggelsesforslag og materiale til lokalplan.

Vi tegner både i 2D og 3D, og kan udarbejde rumlige skitser, visualiseringer og animationer til præsentationsmateriale

Kontakt os for yderligere information