Arkitektonisk analyse
Visualisering af p-hus og omlagt lufthavnsboulevard, set fra vest

Arkitektonisk analyse

Københavns Lufthavn skulle etablere parkeringspladser til deres ansatte, og havde brug for en arkitektonisk analyse af de eksisterende og fremtidige forhold, blandt andet på grund af projektets omfang og en placering tæt på eksisterende bygninger. Vi hjalp bygherre med at analysere og visualisere forskellige facadeudtryk, materialetyper, og volumenstudier.

Arkitektonisk analyse
Visualisering af p-hus med glasfacader, set fra vest

Parkeringshuse er bundet af optimerede konstruktionsprincipper samt trafikale og sikkerhedsmæssige standarder, så opgaven bestod i at finde det rigtige facadeudtryk ift indpasning i området, wayfinding og lufthavnens ønske til p-husets udtryk. Desuden er der nogle ventilations- og sikkerhedsmæssige forhold, der skal håndteres. Det arkitektoniske handlerum er derfor begrænset, men ikke desto mindre vigtigt, da placering, udsyn, logistik og udtryk har afgørende indflydelse på brugernes oplevelse af huset som et trygt, godt og funktionelt sted.

Arkitektonisk analyse
P-hus i lufthavnen, visualisering
P-hus i lufthavnen, under opførsel

3D model

Vi opbyggede en 3D model af hele området, det vil sige lufthavnsboulevarden med samtlige nabobygninger og udarbejdede billeder og animationer af de forskellige løsninger. Vi udarbejdede et katalog med 10 muligheder, hvoraf to forslag blev udvalgt og kvalificeret. På baggrund af projektmaterialet var styregruppen godt klædt på til at træffe en afgørelse for placering, størrelse og facadeløsninger.

Fremtidig udsigt fra forbindelsesterminalen

En arkitektonisk analyse er et vigtigt værktøj, og vigtig at foretage allerde i en tidlig fase af projektet. Her viste et behov for en ændring i placeringen af p-huset, hvilket krævede en omlægning af dele af Lufthavnsboulevarden. Huset blev placeret op mod motorvejen istedet for op af forbindelsesterminalen

tværsnit af p-huset

Kva den arkitektoniske analyse blev vigtige hensyn som skyggevirkning, tryghed, udsyn, og trafikflow markant forbedret. Bygherre fik kort sagt et markant bedre projekt, selv om ændringen medførte en mindre forsinkelse af anlægsarbejdet samt en ekstraudgift for omlægningen af vejen. Men på den lange bane fik lufthavnen den rigtige løsning.

Princip opbygning af facadesystem

Projektet er udført i samarbejde med Ulrik Stærbo Arkitekter