Alt har som bekendt en årsag, og det samme gør sig gældende for de huse, vi bygger op fra grunden. Huse skal selvfølgelig først og fremmest holdes os varme, tørre og beskyttede. Men i takt med at vi bliver mere og mere bevidste om bygningers påvirkning på vores sindelag, bør vi også stræbe efter mere end klimaskærm og teknik. Stilfærdigt stræbe efter mere dagslys, gode rum, og kontakt mellem inde og ude. Vi bør nok starte med at minde folk om, at arkitektur er så meget mere end æstetik.

Arkitektur er en bearbejdning af rum, sted, skala, forbindelser, lys, lyd,  æstetik, materialer, form og funktion. Arkitektur handler i bund og grund om at skabe mest mulig værdi ud fra de tilstedeværende forudsætninger. For at bruge en banal analogi, så er det i kunstnens verden heller ikke ikke lærredet og mallingens pris, men brugen af det, der afgør maleriets værdi. Ligeledes gælder i byggeriet, at man men den rigtige arkitekt,  kan skabe en ufattelig merværdi, ment som rumlig kvalitet og dermed også på sigt en økonomisk værdi. Arkitektur er ikke en eksakt videnskab og derfor kan ideer være svære at forklare vigtigheden af, fordi vi ikke har nogle beregninger som dokumentation. Selv om vi måske ikke forstår det, så fornemmer vi, når vi er i vellykket arkitektur, Louisiana, som måske det bedste eksempel herpå.

Om arkitektur

Nogle forudsætninger er bundne, som fx bygningsreglement og omgivelserne, mens fx økonomi, ønsker og behov kan ændre sig. Helt sikkert er det dog, at et typehus aldrig helt vil matche bygherrens behov, men til gengæld giver konceptet sikkerhed og klarhed over byggeprocessen. Man ved hvad man får, man har stået i et udstillingshus og set detaljerne og armaturerne i badeværelset… Det er meget forskelligt, hvordan arkitekter arbejder sig frem til et resultat, nogle har stort set kun fokus på det formmæssige og æstetiske, andre arbejder ud fra en funktionel tilgang (ting skal først og fremmest fungere) , andre arbejder holistisk med alle parametre. For os gælder det om at finde projektets største potentiale og på alle måder i projektet at understøtte det.

Hvilket potentialet afhænger af bygherre, omgivelser og drømmene. Det kan være grundens kvaliteter, en udsigt eller et skrånende terræn, der kan blive udslagsgivende for bygningens form Det kan være ønsker om det ukonventionelle og legende, eller det tættere kontakt mellem ude og inde. Det kan være så banalt som at ville skabe de bedst mulige rammer for en lille voksende familie…

Når en hus skal tage form, er der mange ønsker, men også mange forhindringer at tage hensyn til. En erfaren rådgiver kan navigere i dette felt af modsatrettede ønsker, komplekse regler og transformere drømmene til form.

Læs også: