You are currently viewing forarbejdet
Aida og far fjerne rodden fra birketræet

forarbejdet

– mange bække små

2014-04-22 12.55.34Jeg troede ikke, at det umiddelbart skulle være så stort stykke arbejde, men for at gøre sommerhuset beboeligt i et år inkl vinter, har vi måtte opgradere det på visse punkter, især med tanke på at det skal fungere for os som småbørnsfamilie med en nyfødt baby og en lillepige på 2 år. Mette føler intet behov for at bruge sin barsel på at vaske op, så vi har indkøbt husets opvaskemaskine allerede og er ved at installere den i køkkenet med dertilhørende ændringer af dette. Samme gælder for husets varmekilde, en luft-til-luft-varmepumpe. Jeg har også arbejdet på at tætne huset, så det ikke kræver så meget energi at opvarme, og så er logistikken også lidt anderledes, når man skal bo der fast og have (snart) to børn i huset..

Desuden kommer der så afskærmning af byggeplads, så Aida ikke falder ned i byggepladsen, fældning og fjernelse af 6 store birketræer + nogle mindre, der stod i vejen for byggeriet samt en generel rydning af grunden. Det tager alt sammen tid, men vi har da fået brænde for det næste år…