You are currently viewing terrændæk kælder
Betonen svuppes og fordeles

terrændæk kælder

Betonen svuppes og fordeles
Betonen svuppes og fordeles

Så er der støbt terrændæk i kælderen. Vi rejser snart vægge omkring kælderen, hvilket kræver et gulv henover kælderen. For at have bedst mulige arbejdsplads (noget af kælderen er lav) gav det god mening at få støbt gulvet nu, hvor der er god arbejdshøjde og plads. Sådan er der så meget der skal planlægges og forudses. Men hvor sparer vi meget tid og mange ærgrelser ved at være et par skridt foran og få gjort tingene rigtig og i den rigtige rækkefølge. (det glipper også nogle gange, det bliver der nok et helt indlæg ud af engang…)

Vi blandede betonen selv, det er jo blevet rutine. Der var 25 m² terrændæk med et 15 cm lag, svarende til 4 m³ eller 8-9 tons betongulv. Tak til Operations Dagsværk for at kunne hyre min nevø Andreas til at bistå med opgaven og løfte det halve.. Det havde jeg ikke kunne klare alene, jeg tror at det var den mest omfattende støbning til  dato. Som altid efter en støbedag er dagen i dag “hviledag” (begrænset tungt arbejde), så krop og ryg kan restituere.

Forarbejdet var gjort, der var udlagt kapillarbrydende lag (15 cm sten, som var vibreret), fiberdug (så betonen ikke løber ned i stenene og ikke støbes fast med væggene) og armeringsjern, klodset op med afstandsholdere (lange lister, meget nemmere end stjerneafstandsholdere) . Alt nettet var bundet sammen med ståltråd, og jordet med kabel og klemmer (min gode elektriker Lars har bedt mig om at gøre det, det er vist noget med statisk elektricitet). Og vi havde lagt køreplader ovenpå rionettet.

En historie i historien er alle de værktøjer, hjælpemidler og skabeloner, som man bliver nødt til at bygge for at komme igennem arbejdet. Til støbningen byggede jeg to stk Jutter, også kaldet betonsvuppere. De bruges til at fordele og svuppe betonen, for at undgå luftbobler i betonen samt få betonen pakket omkring armeringsjern og afstandsholderne. Den lange af dem er monteret med et 2 m langt kloakrør og  bruges til at rette betonen af, så man opnår en lige overflade.

Arbejdet gik godt. Støbearbejdet kendte vi jo i forvejen, det er tungt, men kører på rutinen. Selve det at fordele betonen og opnå et lige gulv inden betonen størkner, var det udfordrende denne gang. Men det gik godt, betonsvupperne var uundværlige og selvom den sidste afretning blev gjort i de sidste skumrings stunder, så er jeg godt tilfreds med resultatet efter at have besigtiget det i dag.

Tilbage til træarbejdet…

Skriv et svar