You are currently viewing 1. støbning
og lidt senere, vand

1. støbning

fundablokkene placeres langs snoren
fundablokkene placeres langs snoren

En stor dag i dag. Vi støbte for første gang i dag. Huset har randfundament og vi støbte til første række fundablokke til boks 5, som er tredjenederste boks med værelse, gang, alkove og forrådskælder. Vi har valgt løsningen med fundablokke af flere årsager. Da huset er i mange plan (5) og grunden med et blivende skrånende terræn, er fundamentet i mange niveauer og skal derfor støbes af mange omgange. (tak, arkitekt!) Jorden er ret sandet, så en form for støbeforskalling skal der til, og da vi også skal opbygge kældervæg, er fundablokke kombineret med lecablokke en god og nem løsning.

På grund af byggeriets placering på grunden er en betonkanon med pumpe den letteste måde at få beton på, men pumpe og bil koster mere end selve betonen, så den løsning bliver økonomisk urealistisk, hvis man kun bestiller små mængder ad gangen. Og det gør vi pga husets form og niveauer! Vi kunne så vælge en få betonen leveret i betonkanon og selv transportere betonen fra vej til plads i trillebører, det er billigere. Klart billigst er dog selvblanderløsningen, som samtidig er fleksibel og ikke kræver mængdeberegning eller stort arbejdssjak. Arbejdstung er den så til gengæld, men i dag støbte vi 2 m3 beton, selvom det var første gang og Mette nåede også lige at male værksted og handle til de kommende dages gæster.

Før alt dette slæb var gået nogle dage med flytning af materialer, opmåling og klargøring . For at have en præcis rettesnor for fundamentet bygger man i træ en galge i hvert hjørne, som man sætter snore på, som dermed angiver fundamentets yderside. Snorene fjernes under støbning og kan hurtigt sættes på, når renden med beton er fyldt og fundablokkene skal placeres.

Det gik godt, forarbejdet betød, at beton og fundablokke var ved hånden, og der opstod en god rytme med arbejdet. Tømme betonblanderen for indhold ned i trillebør. Så støbemix (blanding af sand og sten) og cement i blanderen. Imens det blandes, kastes betonen i trillebøren i renden og stampes, Så vand i betonblanderen og mens betonen blandedes, hentes og afmåles næste portions beton og støbemix. Det var vist det, svendene på min læreplads ville have kaldt “fast arbejde”.