terrændæk kælder

Betonen svuppes og fordeles
Betonen svuppes og fordeles

Så er der støbt terrændæk i kælderen. Vi rejser snart vægge omkring kælderen, hvilket kræver et gulv henover kælderen. For at have bedst mulige arbejdsplads (noget af kælderen er lav) gav det god mening at få støbt gulvet nu, hvor der er god arbejdshøjde og plads. Sådan er der så meget der skal planlægges og forudses. Men hvor sparer vi meget tid og mange ærgrelser ved at være et par skridt foran og få gjort tingene rigtig og i den rigtige rækkefølge. (det glipper også nogle gange, det bliver der nok et helt indlæg ud af engang…)

Vi blandede betonen selv, det er jo blevet rutine. Der var 25 m² terrændæk med et 15 cm lag, svarende til 4 m³ eller 8-9 tons betongulv. Tak til Operations Dagsværk for at kunne hyre min nevø Andreas til at bistå med opgaven og løfte det halve.. Det havde jeg ikke kunne klare alene, jeg tror at det var den mest omfattende støbning til  dato. Som altid efter en støbedag er dagen i dag “hviledag” (begrænset tungt arbejde), så krop og ryg kan restituere.

Forarbejdet var gjort, der var udlagt kapillarbrydende lag (15 cm sten, som var vibreret), fiberdug (så betonen ikke løber ned i stenene og ikke støbes fast med væggene) og armeringsjern, klodset op med afstandsholdere (lange lister, meget nemmere end stjerneafstandsholdere) . Alt nettet var bundet sammen med ståltråd, og jordet med kabel og klemmer (min gode elektriker Lars har bedt mig om at gøre det, det er vist noget med statisk elektricitet). Og vi havde lagt køreplader ovenpå rionettet.

En historie i historien er alle de værktøjer, hjælpemidler og skabeloner, som man bliver nødt til at bygge for at komme igennem arbejdet. Til støbningen byggede jeg to stk Jutter, også kaldet betonsvuppere. De bruges til at fordele og svuppe betonen, for at undgå luftbobler i betonen samt få betonen pakket omkring armeringsjern og afstandsholderne. Den lange af dem er monteret med et 2 m langt kloakrør og  bruges til at rette betonen af, så man opnår en lige overflade.

Arbejdet gik godt. Støbearbejdet kendte vi jo i forvejen, det er tungt, men kører på rutinen. Selve det at fordele betonen og opnå et lige gulv inden betonen størkner, var det udfordrende denne gang. Men det gik godt, betonsvupperne var uundværlige og selvom den sidste afretning blev gjort i de sidste skumrings stunder, så er jeg godt tilfreds med resultatet efter at have besigtiget det i dag.

Tilbage til træarbejdet…

Arbejdslejr

Søren bruger Stavvibratoren
Søren vibrerer betonen, mens Mp, Adam og Kim flytter sten

Drengene kom forbi og fik lov til at prøve stort og tungt værktøj samtidig med at de hjalp os med byggeriet. Selvom om de til daglig arbejder som konsulenter, undervisere mv og den håndværksmæssige erfaring for nogle af dem består i at finde nummeret til håndværkerne, så viste weekenden, at de sagtens kunne bidrage. På to dage fik 7 mand støbt køkkenet, gravet kabler til pavillion og hønsehus, placeret det kapilarbrydende lag (sten) i kælderen og afrettet med grus til badeværelsets terrændæk. Arbejdet krævede beskeden oplæring, men masser af muskestyrke og tungt maskineri, perfekte betingelser for en drengeweekend….

Serviceniveauet var naturligvis højt, jeg havde brygget 40 L øl i anledningen, en let pale ale, som jeg kaldte “plads bajer”, den blev drukket af 70 cl mosteglas, så man undgik for hyppige ture mod fadølsanlægget. Det var skønt med hjælp og dejligt, at opleve, hvorledes der er fremdrift i tingene, når det er 7 mand frem for 1, der arbejder. Og så støbte vi det sidste randfundament, 7. boks (køkkenet), så det var en stor dag.

 

Håndlangerne

Skrånende terræn, gangbro og 100 kg i børen
Skrånende terræn og gangbro og 100 kg i trillebøren

Jeg har vist mere end antydet, at Aida hjælper til på byggepladsen, men hvor hyggeligt og dejligt det end er at have hende rendende på byggepladsen, så består hendes hjælp vist mest i at flytte rundt på fars værktøj, så han ikke kan finde det.

Lillebror på 4 uger gør som babyer gør, kræver tid og omsorg, og trækker i virkeligheden i modsat retning, så Mette ikke har mulighedfor at hjælpe på byggepladsen

Så er det godt, at de store i familien kommer og giver en hånd med. Vi har en stor familie og mange vil heldigvis gerne komme og give en hånd med. Der er dog en mangel på håndværkere i vores familier, men med lidt planlægning er der masser af arbejde også for de ufaglærte på en byggeplads. Håndværker eller ej, det vigtigste er, at folk forstår opgaven og kan tænke selv, og der har vi indtil nu haft held med vores hjælpere… Vi tager imod al den hjælp vi kan få, men for mig er det vigtigt, at de, der kommer og hjælper også oplever at bidrage med noget, når de er der.

Anlægsarbejdet rummer heldigvis masser af opgaver, hvor man kan bidrage med meget trods begrænset erfaring eller byggeteknisk viden. I etableringen af fundament er opmåling og rendegravning, noget jeg bliver nødt til selv at gøre, men under for eksempel støbearbejdet er det en gevinst at have en håndlanger eller to til at fodre betonblanderen og køre betonen i renderne.

Senest havde vi fornøjelsen af et par dages hjælp af mine to unge nevøer, som fik et fint indblik i anlægsarbejdets herligheder, herunder støbning af fundament til spisestuen, opmuring af lecablokke og afretning af grus til terrændæk. Det var hyggeligt at have hjælp og se arbejde skride frem, men også at snakke og forklare lidt om principperne i byggeri. Ja, og så nåede vi at støbe spisestuen, og opmure de fleste leca sammen.

og forresten, nu har vi støbt 6 ud af 7 bokse… vennerne klarer den sidste på drengeweekendi næste uge…

Ny mand på pladsen

2014-07-26 10.11.09
Mette og lillebror

Som kom lillebror til verden, Mette fødte i søndags en sund og rask og skøn dreng på 3216 g. Ham skal vi nok få mange gode stunder med. Storesøster er begejstret, men skal lige lære at dele opmærksomheden især om mor.  Selvom det ikke engang er to år siden, Aida blev født, glemmer man, hvor små babyer er, og hvor meget og hvor tit de skal ammes. Faderen bidrager jo ikke med meget i starten, så jeg har fokuseret mest på Aida og ladet byggeri være byggeri for en stund. Min dejlige og forstående kone sendte mig dog hurtigt ud af huset, med meldingen om at arbejde videre på huset, da jeg indenfor var “var som en løve i et bur”… Så jeg er startet op på reduceret tid, vil jeg nok kalde det…

Men selv om bloggen har været lidt stille, har der været fin aktivitet på byggepladsen. Nederste boksfundament er støbt, og vi har bevæget os op ad bakken og er i gang med at støbe boks 4, der rummer dagligstuen. Det begynder alt sammen at tage form, og tankerne omkring husets retninger og udsigter bliver mere og mere håndgribelige for de undrende naboer. Jeg vil starte op på at skrive lidt om tankerne bag arkitekturen i huset i mit næste indlæg

 

 

beton beton beton

endnu en lecablok
endnu en lecablok

Nu har vi efterhånden været i gang med fundamenter og kældervægge en måned, og har allerede draget nogle konklusioner om arbejdet med at mure og støbe fundament. For det første er det hårdt fysisk arbejde med mange mange tons, der skal flyttes rundt på. Jeg har løbende forbedret og optimeret arbejdsgangen, og på den måde reduceret nogle løft, men grundens skrånende terræn giver også på dette punkt nogle udfordringer i forhold til at få flyttet materialer og komme til med gravemaskinen. Fundamanterne til boks 5 og 6, (med kælder) er nu ved at være færdige, og da de både var de første og de mest omfangsrige bla pga kældervægge og terrænarbejde, forventer jeg at udføre de næste fundamenter væsentlig hurtigere. Nu melder lillebror dog snart sin ankomst, så hvem ved, hvilken indflydelse det får på arbejdet…

Arbejdet de sidste uge og de mange næste består i sin enkelthed i opmåling, udgravning af render, blanding af beton, armering, stabling og udstøbning af fundablokke, muring af lecablokke, montering af drænplader og drænrør. og reetablering af skråning.

Jeg har en rigtig god nabo, som også er murer, og han har hjulpet mig dels med at svare på mine mange spørgsmål, men også hjulpet til et par gange med at støbe og mure blokke. Man kan læse sig til meget, men det er noget andet at se tingene udført i virkeligheden, høre den rigtige lyd af betonen i betonblanderen (det skal sige klask) og lære de gode tricks, der er inden for hvert et håndværk. Det er en fornøjelse at gå sammen med en dygtig håndværker, og det har givet mig en stor tryghed, at se en fagmand gøre tingene og få blåstemplet arbejdet.

Min iagtagelse af murerarbejde med fundament er – iøvrigt også udtalt af min nabo -, at det ikke er et særligt svært, så længe man har en smule håndværksmæssig viden. Min erfaring som møbelsnedker har givet mig et overblik, hvor jeg sideløbende med at bygge fundamenter og vægge op, for planlagt, tilrettet og kontrolleret arbejdet. Fundamentet står snorlige og i vater, så indtil videre går alt godt…

1. støbning

fundablokkene placeres langs snoren
fundablokkene placeres langs snoren

En stor dag i dag. Vi støbte for første gang i dag. Huset har randfundament og vi støbte til første række fundablokke til boks 5, som er tredjenederste boks med værelse, gang, alkove og forrådskælder. Vi har valgt løsningen med fundablokke af flere årsager. Da huset er i mange plan (5) og grunden med et blivende skrånende terræn, er fundamentet i mange niveauer og skal derfor støbes af mange omgange. (tak, arkitekt!) Jorden er ret sandet, så en form for støbeforskalling skal der til, og da vi også skal opbygge kældervæg, er fundablokke kombineret med lecablokke en god og nem løsning.

På grund af byggeriets placering på grunden er en betonkanon med pumpe den letteste måde at få beton på, men pumpe og bil koster mere end selve betonen, så den løsning bliver økonomisk urealistisk, hvis man kun bestiller små mængder ad gangen. Og det gør vi pga husets form og niveauer! Vi kunne så vælge en få betonen leveret i betonkanon og selv transportere betonen fra vej til plads i trillebører, det er billigere. Klart billigst er dog selvblanderløsningen, som samtidig er fleksibel og ikke kræver mængdeberegning eller stort arbejdssjak. Arbejdstung er den så til gengæld, men i dag støbte vi 2 m3 beton, selvom det var første gang og Mette nåede også lige at male værksted og handle til de kommende dages gæster.

Før alt dette slæb var gået nogle dage med flytning af materialer, opmåling og klargøring . For at have en præcis rettesnor for fundamentet bygger man i træ en galge i hvert hjørne, som man sætter snore på, som dermed angiver fundamentets yderside. Snorene fjernes under støbning og kan hurtigt sættes på, når renden med beton er fyldt og fundablokkene skal placeres.

Det gik godt, forarbejdet betød, at beton og fundablokke var ved hånden, og der opstod en god rytme med arbejdet. Tømme betonblanderen for indhold ned i trillebør. Så støbemix (blanding af sand og sten) og cement i blanderen. Imens det blandes, kastes betonen i trillebøren i renden og stampes, Så vand i betonblanderen og mens betonen blandedes, hentes og afmåles næste portions beton og støbemix. Det var vist det, svendene på min læreplads ville have kaldt “fast arbejde”.

 

Materialer

der ankommer fundamentblokke, stål og cement
der ankommer fundamentblokke, stål og cement

Her i weekenden kom de første materialer. Forud for dette har vi haft et langstrakt forløb, hvor vi har udarbejdet materialelister og indsamlet priser. Vi har haft kontakt med tre lokale tømmerhandler, som har beregnet priser på de 20 væsentligste materialer i byggeriet. Vi regner med et totalindkøb for en lille halv million over de 12 måneder, og det giver nogle helt andre (bedre) priser,  end vi kender det fra byggemarkederne. Vi endte med at lande en aftale med Davidsen Tømmerhandel i Venslev, dels på grund af deres tilbud, men også pga deres service ift levering og returnering samt en god faglig ekspertise, vi kommer til at gøre brug af. Jeg bestilte materialerne torsdag (kristi himmelfarts dag) og fik materialerne allerede fredag og lørdag morgen, ialt 20 ton materialer til fundament. Meget snart så støber vi…

1. spadestik

 

godt i gang med at grave til de tre nederste bokse
godt i gang med at grave til de tre nederste bokse

Der er noget magisk over at tage første spadestik til et byggeri. Selvom projektet for os er begyndt for lang tid siden, og vi har haft vores forarbejde med rydning af grund, så var det at sætte spaden i grunden et magisk øjeblik. Det er ikke så mærkeligt, at det er en dag, vi markerer i byggebranchen… Vi gjorde det ikke til en festlig begivenhed, vi kom vist bare til at gå i gang, men både bygherre, arkitekt og entreprenør var til stede på dagen…

Vi har købt os en gravko, vi har ikke lejet den eller lånt den, vi har købt den,  en bobcat 323 minigraver. Vi var simpelthen nødt til det. Når nu huset er bygget ind i skrænten, og i 5 niveauer samt med delvis kælder, så kommer fundamentarbejde og dermed gravearbejde til at forløbe over et par måneder. Vi undersøgte muligheden for at leje maskiner, men lejepriserne er chokerende høje. Vores forventede udgifter ved at eje maskinen i et år  inkl værditab og service mv. svarer til lejeprisen for 8-10 dage. Desuden er der den fordel, at gravearbejdet ikke skal presses ind i nogle hektiske lejedøgn med risiko for fejl og ekstraarbejder. Vi har tid og ro til at udføre arbejdet sikkert, rigtigt og præcist.

Modellen er valgt ud fra et krav til styrke, rækkevidde, stabilitet og vægt.  Styrken giver sig selv, den skulle også bruges til at fjerne stubbene fra de store gamle birketræer. Fordi jeg bygger ind i skråningen kræver det også noget af maskinens rækkevidde, især i højden. Grunden hælder op til 25 grader og det skulle minigraveren kunne køre sikkert på. Da jeg desuden har et højt ønske  om at undgå traktose (komprimeret jord efter tx tung kørsel af entreprenørmaskiner), som giver problemer med afvanding af grunden, var det også vigtigt at vælge den mindst mulige maskine. Bobcatten blev et smukt kompromis mellem ønskerne, og den er hurtigt blevet uundværlig. Bobcatten styres med 2 joystik, to styrepinde og 6 pedaler. Det virker i starten lettere uoverskueligt, men læringskurven er stejl, og efter blot nogle dag i sædet er det som at cykle på cykel.

Vi er nu så langt, at vi har gravet ind i skråningen og gravet ud til de tre nederste bokse, dem med værelser og delvis kælder. Nu mangler der afretning og render.

 

erfaringer fra en entreprenør

Jeg mødtes i dag med Tommy, en entreprenør og kloakmester for at diskutere mulighederne.

Han havde mange gode pointer og indspark til måder og metoder at angribe et byggeri af min type. Det blev ret dog hurtigt klart, at hans krævede arbejdsindsats og vores begrænsede budget ikke matchede hinanden,  og vi er blevet enige om at han bidrager på konsulentbasis med faglig viden, mens vi står det hårde arbejde. Det bliver spændende…