You are currently viewing At lære
Teknikskab

At lære

2015-02-05 12.08.19Et typisk husbyggeri som vores vil som minimum involvere 7 forskellige håndværkere: Entreprenører (beton), struktører (kloak), murere, tømrere, vvs-montører, elektrikere, malere.  Derudover er der specialiserede hverv som fx taglæggere, blikkenslagere, isolatører, kølemontører, snedkere, smede, vinduesmontører, som typisk også besøger byggepladsen.

Ved at gøre det hele (meste) selv,skal vi i sagens natur gøre arbejdet selv, men vi slipper så for logistikarbejdet med at koordinere håndværkerne, producere tegningsmateriale samt afholde tilbudsrunder for faggrupperne. Der er til gengæld et stort arbejde i at sætte sig ind i teorien og praktikken i fagene. Men det er også der, jeg personligt får en stor tilfredssstillelse ud af dette selvbyggerprojekt. Den absolutte nødvendighed i at tilegne sig viden: være sat ind i reglerne, forstå vejledningerne og lære sig færdigheder og gøremåder. Det er et kæmpe arbejde, og det går der mange aftenener med, når kone og børn sover. Men det er også personligt en af mine pointer med vores byggeprojekt. At forstå byggeri på en måde, jeg ellers aldrig ville have mulighed for, hverken som privat bygherre eller på tegnestuen…

Skriv et svar