erfaringer fra en entreprenør

Jeg mødtes i dag med Tommy, en entreprenør og kloakmester for at diskutere mulighederne.

Han havde mange gode pointer og indspark til måder og metoder at angribe et byggeri af min type. Det blev ret dog hurtigt klart, at hans krævede arbejdsindsats og vores begrænsede budget ikke matchede hinanden,  og vi er blevet enige om at han bidrager på konsulentbasis med faglig viden, mens vi står det hårde arbejde. Det bliver spændende…