You are currently viewing beton beton beton
betonblanderen har blandet 600 portioner

beton beton beton

endnu en lecablok
endnu en lecablok

Nu har vi efterhånden været i gang med fundamenter og kældervægge en måned, og har allerede draget nogle konklusioner om arbejdet med at mure og støbe fundament. For det første er det hårdt fysisk arbejde med mange mange tons, der skal flyttes rundt på. Jeg har løbende forbedret og optimeret arbejdsgangen, og på den måde reduceret nogle løft, men grundens skrånende terræn giver også på dette punkt nogle udfordringer i forhold til at få flyttet materialer og komme til med gravemaskinen. Fundamanterne til boks 5 og 6, (med kælder) er nu ved at være færdige, og da de både var de første og de mest omfangsrige bla pga kældervægge og terrænarbejde, forventer jeg at udføre de næste fundamenter væsentlig hurtigere. Nu melder lillebror dog snart sin ankomst, så hvem ved, hvilken indflydelse det får på arbejdet…

Arbejdet de sidste uge og de mange næste består i sin enkelthed i opmåling, udgravning af render, blanding af beton, armering, stabling og udstøbning af fundablokke, muring af lecablokke, montering af drænplader og drænrør. og reetablering af skråning.

Jeg har en rigtig god nabo, som også er murer, og han har hjulpet mig dels med at svare på mine mange spørgsmål, men også hjulpet til et par gange med at støbe og mure blokke. Man kan læse sig til meget, men det er noget andet at se tingene udført i virkeligheden, høre den rigtige lyd af betonen i betonblanderen (det skal sige klask) og lære de gode tricks, der er inden for hvert et håndværk. Det er en fornøjelse at gå sammen med en dygtig håndværker, og det har givet mig en stor tryghed, at se en fagmand gøre tingene og få blåstemplet arbejdet.

Min iagtagelse af murerarbejde med fundament er – iøvrigt også udtalt af min nabo -, at det ikke er et særligt svært, så længe man har en smule håndværksmæssig viden. Min erfaring som møbelsnedker har givet mig et overblik, hvor jeg sideløbende med at bygge fundamenter og vægge op, for planlagt, tilrettet og kontrolleret arbejdet. Fundamentet står snorlige og i vater, så indtil videre går alt godt…