You are currently viewing Facader
4 vinduer

Facader

Facadeopsætningen er et taknemmeligt arbejde. Arbejdsindsatsen er stor, men det syner af meget, efterhånden som husets facader beklædes med det endelige facadebeklædning.

 

Ebbe er med far på arbejde
med far på arbejde

Igen er det skrånende terræn og husets form en kilde til ekstra arbejde. På en normal byggegrund ville et rullestillads have klaret opgaven, og et normalt hus ville have facader, der ikke nåede højere end 2-3 meter. Her er vi med de højeste facader over 5 meter, og kun to af de 32 facader er ud for et fladt terræn. Derfor bruger vi noget ekstra tid på at opsætte stilladser, rende på stiger (pt en multistige, en 5 m stige og en 8 m stige). Murerstilladset har jeg lånt af en af vores gode naboer (og multistigen af en anden), og begge har vist sig uundværlige. Men igen må jeg sige, at arbejdet er det hele værd. Det er en kæmpe tilfredsstillelse at se huset tage form. Det undergår en transformation nu, hvor vindplader og forskalling gradvis forsvinder til fordel for de brændte facadebrædder. Det har været længe ventet, men for dælen, hvor hvor bliver det godt, nu hvor væggene fremstår homogene og hvor boksenes form træder mere synligt frem.

 

shou sugi ban
shou sugi ban

Vi endte med at købe profilbrædder i gran fra frøslev træ, deres ft845, som er 25 x 200 mm ru profilerede brædder med fer og not. Da vi behandler brædderne med Shou Sugi ban teknikken, som beskrevet i sidste indlæg, skal forkulningen og olieringen være foretaget inden brædtet monteres. Det giver lidt udfordringer med effektive arbejdsgange, når vi laver hjørner, skærer til omkring vinduer, men udfordringer og omveje er vi i den grad vant til. Vi har valgt lodret beklædning, blandt andet på grund af terrænnet, som facadebeklædningen skal følge. Men vi har fra start været enige om at husene opleves lettere med lodrette frem for vandrette profiler. Det har så givet noget merarbejde i konstruktionen, da vi skal have vandret konstruktionstræ pr 60 cm, og opsætningen er også lidt mere besværligt. Men dette hus er vokset ud af gode ønsker og drømme, ikke af fornuft og rationalitet…

 

 

skabelonen til at sømme på linje virker perfekt
skabelonen til at sømme på linje virker

Vi startede facadeopsætningen med et af de lette facadestykker, den nordvendte væg i badeværelset ved hovedindgangen, fordi den er lav og uden vinduer. Her fik vi afprøvet arbejdsgange af. Da vi skal opsætte 32o m² facade, gælder det om at opfinde nogle teknikker og skabe nogle skabeloner, så vi kan lave arbejdet nemt og hurtigt, ensartet og minimere risikoen for fejl. Og vi har lavet mange skabeloner,  til alt fra opmåling til placering af søm, så de ligger på linje. Netop en god skabelon til sømmene har været vigtig, da vi sætter ca. 18 søm pr kvadratmeter, altså over 6000 søm i alt. I andre situationer ville jeg med kridtsnor slå en lige kridtstreg, men af mange årsager duer den metode ikke her. Jeg skal blandt andet fiksere et brædt af gangen, mens jeg holder det i korrekt højde. Derfor endte jeg op med en skabelon, som består af to brædder påsat klodser pr 60 cm. Skabelonerne hænger fra taget og kan nemt flyttes, Ovenpå klodserne kan jeg lægge et retholdt eller vaterpas, som jeg sætter sømpistolen op til og skyder søm i. Det er en nem og fejlsikker løsning, som jeg er meget tilfreds med.

 

2015-09-06 20.08.45
liste over facader

Selve facadeberegningen var et lille regnestykke i sig selv. En af mine venner er også ved at beklæde hus, men et normalt hus på fladt terræn betyder én bræddelængde. Så han kunne måle husets højde og omkreds, så havde han sine mål. For vores hus med mange facader i varierende højder måtte jeg udarbejde en oversigt, en liste på 53 linjer med facadeelementerne. Dels for at få overblik over mængderne (brædderne er skåret specielt til projektet), dels for at prøve at minimere spild. Jeg har købt brædderne i to længder, 3,6 m og 5,4 m. Det giver en del reststykker, som dog kan bruges, for eksempel under og over vinduer eller der hvor facaderne rager op over en anden boks. Det lyder vanvittigt, men vi har købt 2,2 km brædder, og har opsat cirka en tredjedel i skrivende stund.

 

Rækkefølgen af beklædningsarbejdet på facaderne ser umiddelbart lidt tilfældig ud, men har sin årsag. Dels startede jeg med de nemmeste facader og er fortsat med facaderne i stigende kompleksitet. Når jeg har haft hjælpere, har vi sammen arbejdet på de høje facader, da de er lidt besværlige at opsætte ene mand. Terrænnet på bagsiden af huset er ikke så skrånende, så der har jeg foretrukket at begynde. At nogle af facaderne ikke er færdiggjort skyldes, at der skal bruges korte bræddesstykker, som jeg forventer at få tilovers som rester fra andre facader. Nu vil jeg dog forsøge at færdiggøre nogle bokse, så jeg på dagene med dårligt vejr, kan fortsætte gipsarbejdet. Hovedfokus er dog på facader, facader, facader.

 

Skriv et svar