kloak og nedsivningsanlæg

Så fik vi lavet kloakken færdig, det har været længe ventet, da det sidste terrændæk og terrænarbejdet ikke har kunne starte op før kloakarbejdet var afsluttet. Jonas og Stefan fra Stigsbjerg Entreprise tog mig i lære nogle dage, og de var dygtige, omhyggelige og effektive håndværkere. Det var en fornøjelse.

Samlebrønden mellem bad og køkken
Samlebrønden mellem bad og køkken

Vi startede indefra. Det vil sige, at først blev føringerne fra badeværelse og køkken lavet. Badeværelset var det mest omfattende pga de mange installationer; et gulvafløb, 2 afløb fra unidrain-afløbet, toilet, håndvask, vaskemaskine og udtræk til ventilation. Det meste ligger i gruset en ½ m under gulvet, men der bliver noget tilpasningen af styroporen (flamingoen) senere. Da jeg i sin tid støbte fundamentet, havde jeg fået specifikationer på placering af udsparinger i fundamentet. Mener at det var minimum 75 cm fra terræn til bundløbet for at være frostsikkert. Man vil helst ikke starte meget længere nede, det giver mere gravearbejde, højere brønde  og kan (dog ikke i vores tilfælde) nødvendiggøre pumpebrønde.

Køkkenafløbet løber gennem krybekælderen under køkkenet og blev monteret på noget tømmer. Det fører også ud gennem fundamentet og samles med afløbet fra badeværelset i en samlebrønd. Der er desværre i dag en hel del regler om tilgængelighed, reparerbarhed mv så samlinger og knæk på rørene kræver en brønd og dermed et dæksel. Der er selvfølgelig meget godt, hvis og når det hele stopper til, men vi er så også endt med hele 5 dæksler i haven. Et til samlebrønden, et til trekammertanken (til tømning), et til fordelerbrønden, og så havde vi to i forvejen fra anlægget til det eksisterende hus.

tanken fires ned i hullet
tanken fires ned i hullet

På andendagen kom bundfældningstanken. Tankens funktion er at bundfælde de tunge ting fra husholdningen, resten fortsætter videre og siver ud i  et 50 m² stor faskine og renses.

Det gik hurtigt med at få gravet hullet til tanken. Indtil da havde jeg styret bobcatten, men nu gav det mening at overlade den til jonas, som har mange tusinde flere timers erfaring i sådan en. (Jeg har pt sølle 200 timer). Et hul til en tank i denne størrelse er lige på grænsen af hvad bobcatten kan kapere, og Jonas måtte bruge noget tid på at planere en del af skråningen. Men hans erfaring i en gravemaskine var slående, og jeg lærte nogle ting, især om effektive arbejdsgange i sådan en. Da tanken var firet ned i hullet og placeret i vatter, fyldte vi grus omkring tanken, vibrerede det, samtidig med at tanken blev fyldt med vand.

 

tanken fires ned i hullet
tanken fires ned i hullet

En forudsætning for at få et nedsivningsanlæg og ikke bare en samletank, er at jorden er velegnet til det. Derfor optog vi i forbindelse med ansøgningen to jordbundsprøver til sigteanalyse, som fastslår jordtype og jordens egnethed til nedsivning. Der skelnes mellem uegnet, type A og type B jord. Vores jord var egnet, men type B, hvilket betød, at nedsivningsarealet skulle være dobbelt så stor i forhold til, hvis det havde været type A jord. Det betød at vi skulle lave en nedsivningsareal på 50 m², hvilket for mig virker voldsomt overdimensioneret for et anlæg til 5 personer, men jeg er heldigvis heller ikke ingeniør… Det gav os lidt udfordringer at få plads til 50 m² frem for 25, når der desuden er 5 meters afstandskrav til bygninger og skel, samt min. og maks. placeringer for drænrørene i forhold til terræn. Det gav også mine kloakfolk noget at tænke over, men vi fandt en brugbar løsning i sidste ende.

 

Stenene lægges over rørene
Stenene lægges over rørene

Nedsivningen blev den store del af opgaven. Stenene og drænrørene skal ligge i samme plateau, og det skrående terræn betød, at vi måtte flytte meget jord undervejs. De 18 m³ sten havde vi heldigvis arrangeret en vognmand til at læsse med grap direkte fra lastbilen og ned i anlægget. Det sparede os ubeskriveligt mange ture med trille- eller motor-bør. Grappen på lastbilen rummer en ½ m³, altså svarende til 5 ture med motorbøren eller 10 med trillebøren sparet, ganget op med 36. Først udlagde vi 25 cm sten i hele plateauet, derefter placerede vi drænrørene og lagde løbende sten over dem for at fiksere dem. Da alle drænrør var lagt, blev de sidste sten lagt ud, fiberdug udover og så jord tilbage. Nu mangler der blot terrænreguleringen på skråningen, og så kan vi forhåbenlig begynde at få noget vegetation tilbage omkring byggeriet.

 

koblingen til verden

Det tog en dag at grave alle renderne
Det tog en dag at grave alle renderne

Selv om der er et eksisterende hus på grunden, med el, vand og tlf-kabel, så skal vi alligevel have gravet mange rør og kabler ned. Det eksisterende sommerhus bliver jo det sekundære hus, og derfor skal strømmen og telefon/datakabler gå via det nye hus, ligesom vi skal kunne lukke ned for vandet i det eksisterende hus, som ikke bliver frostsikret om vinteren.

Der er mange overvejelser, om hvilke og hvor mange kabler, der skal føres, når nu det hele er gravet op. Vi vil jo helst undgå at skulle grave haven op igen om føje år, fordi standarder for internethastighed eller lign. er ændret. Blogger Poul-Henning Kamp på ing.dk har i et indlæg selv haft samme overvejelser, og sådan læser vi os igennem mange gode råd og viden, om de aktuelle opgaver vi står overfor.

Vandrøret skal længst ned, 130 cm, (vvs-folk siger alt fra 100 til 130 cm), da det skal ligge i frostfri dybde. Vi har fået sat en T-kobling på vandrøret, lige efter brønden, så der er gravet ned til vandrøret ned til det eksisterende hus. Derfra er der gravet en rende i 130 cm dybde ind til det nye hus. Vi får teknikskab i entreen, hvor der også er vandvarmer og vandet fordeles herfra til resten af huset. For at føre vandrøret udefra og op i teknikskabet bruges et indføringsrør , et slags tomrør til vandrør.

eldiagram
eldiagram

Elkabler og datakabler skal kun 70 cm ned i jorden, men skal til gengæld føres flere steder. Først og fremmest skal der nyt kabel fra vejen og til huset. De eksisterende kabler er gamle, utidssvarende og lagt for højt i jorden, så al el i jord skal laves fra nyt. Desuden skal vi kun have en måler og den skal være i det nye hus. Fra teknikskabet er ført nyt elkabel til garagen (værkstedet) og det eksisterende sommerhus (nu også kaldt annekset). Elskabet i annekset ligger i midten af huset, og har ikke været fremtidssikret med tomrør. Jeg havde frygtet noget frygteligt gravearbejde under huset for at få ført kablet frem. Til al held lykkedes det at trække kablet ved at bore hul i gulvet i teknikskabet og derfra koble en træksnor på en 6 m lang lægte (med lys til at sigte efter for enden), som jeg stak ind under huset fra gavlen. Derfra var det bare at trække kabler ind under huset og op i teknikskabet. Kablerne ligger på jorden under huset og er så trukket i korrekt dybde mellem husene. Derudover er der telefonkabel, som skal føres ind i det nye hus, og vi fører et tomrør mellem bygningerne samt datakabler og elkabel til havebelysning. Det gælder om at få gjort det hele, når vi i forvejen er i gang med gravearbejdet.

Det er en smule nervepirrende at grave med gravemaskine omkring elkabler og vandrør, da vi helst vil undgå at grave de eksisterende kabler over. Faktisk var vi tæt på ude ved vejen, da elkablerne kun lå 25 cm under jorden og uden dækbånd eller mekanisk beskyttelse. Når jeg skal grave ned til kabler eller rør, bruger jeg gravemaskinen, men håndgraver de sidste 20-30 cm. Desuden håndgraver jeg de steder, hvor kablerne kommer op ad jorden, fx ved elskabe og husfacader. Der er dog altid en risiko for at tingene ikke er lavet efter bogen, og at man får gravet kabler over. Det lykkedes mig dog at blotlægge el, vand og telefonkabler uden nogle problemer.

VVS arbejde
VVS arbejde

VVS’eren kom så onsdag, hvor alt var forberedt til ham. Det tog ham bare 2 timer at koble et t-stykke på vandrøret og en stophane for enden inde i huset, så var der vand i huset. efterfølgende kunne vi så smide 60 cm i renden, så vi kunne lægge el, telefon og datakabler i jorden.  Torsdag kom elektrikerne og etablerede strømmen, og vi kunne dække renderne til igen.

Jeg vil skyde på at 90 pct af arbejdet i at få el og vand til huset har bestået i at grave og udlægge kablerne, og det kunne vi gøre selv. Håndværkerne skulle så “bare” gøre det, de er autoriseret til,  og derfor kunne de arbejde effektivt og hurtigt.

 

Nu mangler vi kloakrør, nedsivningsanlæg og faskiner, så er vi færdig med gravearbejdet.

 

Arbejdslejr

Søren bruger Stavvibratoren
Søren vibrerer betonen, mens Mp, Adam og Kim flytter sten

Drengene kom forbi og fik lov til at prøve stort og tungt værktøj samtidig med at de hjalp os med byggeriet. Selvom om de til daglig arbejder som konsulenter, undervisere mv og den håndværksmæssige erfaring for nogle af dem består i at finde nummeret til håndværkerne, så viste weekenden, at de sagtens kunne bidrage. På to dage fik 7 mand støbt køkkenet, gravet kabler til pavillion og hønsehus, placeret det kapilarbrydende lag (sten) i kælderen og afrettet med grus til badeværelsets terrændæk. Arbejdet krævede beskeden oplæring, men masser af muskestyrke og tungt maskineri, perfekte betingelser for en drengeweekend….

Serviceniveauet var naturligvis højt, jeg havde brygget 40 L øl i anledningen, en let pale ale, som jeg kaldte “plads bajer”, den blev drukket af 70 cl mosteglas, så man undgik for hyppige ture mod fadølsanlægget. Det var skønt med hjælp og dejligt, at opleve, hvorledes der er fremdrift i tingene, når det er 7 mand frem for 1, der arbejder. Og så støbte vi det sidste randfundament, 7. boks (køkkenet), så det var en stor dag.

 

1. spadestik

 

godt i gang med at grave til de tre nederste bokse
godt i gang med at grave til de tre nederste bokse

Der er noget magisk over at tage første spadestik til et byggeri. Selvom projektet for os er begyndt for lang tid siden, og vi har haft vores forarbejde med rydning af grund, så var det at sætte spaden i grunden et magisk øjeblik. Det er ikke så mærkeligt, at det er en dag, vi markerer i byggebranchen… Vi gjorde det ikke til en festlig begivenhed, vi kom vist bare til at gå i gang, men både bygherre, arkitekt og entreprenør var til stede på dagen…

Vi har købt os en gravko, vi har ikke lejet den eller lånt den, vi har købt den,  en bobcat 323 minigraver. Vi var simpelthen nødt til det. Når nu huset er bygget ind i skrænten, og i 5 niveauer samt med delvis kælder, så kommer fundamentarbejde og dermed gravearbejde til at forløbe over et par måneder. Vi undersøgte muligheden for at leje maskiner, men lejepriserne er chokerende høje. Vores forventede udgifter ved at eje maskinen i et år  inkl værditab og service mv. svarer til lejeprisen for 8-10 dage. Desuden er der den fordel, at gravearbejdet ikke skal presses ind i nogle hektiske lejedøgn med risiko for fejl og ekstraarbejder. Vi har tid og ro til at udføre arbejdet sikkert, rigtigt og præcist.

Modellen er valgt ud fra et krav til styrke, rækkevidde, stabilitet og vægt.  Styrken giver sig selv, den skulle også bruges til at fjerne stubbene fra de store gamle birketræer. Fordi jeg bygger ind i skråningen kræver det også noget af maskinens rækkevidde, især i højden. Grunden hælder op til 25 grader og det skulle minigraveren kunne køre sikkert på. Da jeg desuden har et højt ønske  om at undgå traktose (komprimeret jord efter tx tung kørsel af entreprenørmaskiner), som giver problemer med afvanding af grunden, var det også vigtigt at vælge den mindst mulige maskine. Bobcatten blev et smukt kompromis mellem ønskerne, og den er hurtigt blevet uundværlig. Bobcatten styres med 2 joystik, to styrepinde og 6 pedaler. Det virker i starten lettere uoverskueligt, men læringskurven er stejl, og efter blot nogle dag i sædet er det som at cykle på cykel.

Vi er nu så langt, at vi har gravet ind i skråningen og gravet ud til de tre nederste bokse, dem med værelser og delvis kælder. Nu mangler der afretning og render.