de uundgåelige håndværkere

makværk, heldigvis ikke hos mig, men hos naboen

Jeg har, for at sige det mildt, et meget ambivalent forhold til håndværkere. Jeg elsker og respekterer gode og dygtige håndværkere, men som kritisk bygherre og mange år i branchen kan jeg desværre konstatere, at de for nogle faggrupper er lysglimt i mørket. Nogle er arrogante, nogle er ikke dygtige, og for mange er begge dele.  Efter min erfaring er det meget fagspecifikt. Blandt elektrikere. vvs’ere og montører er det generelt nemt at finde gode folk, men tømrere og murere, herre jemini. Da vi startede op på byggeriet, som helt grønne selvbyggere, tænkte vi, at fundamentet var for svær en opgave at løse selv, og fik derfor entreprenører ud for at byde ind på opgaven. Efter at første, anden og tredje entreprenør på skift havde besigtiget byggepladsen, lovet tilbud, fået materiale og aldrig vendt tilbage, endte vi med at hyre en fjerde entreprenør på timebasis, så han kunne sætte mig i gang og hjælpe mig som en slags mentor. Uden noget ansvar, blot ansat på timer. Da han også svigtede og udeblev fra første og efterfølgende aftale, gik jeg i gang selv og har ikke kigget tilbage siden…

Jeg er selv håndværker, og identificerer mig selv lige så meget som som snedker. som jeg er arkitekt, projektleder, byggeleder, eller hvad mine tidligere og nuværende arbejdstitler har været. For mig skyldes den identitet nok, at jeg faktisk er ret stolt af min håndværksuddannelse. Det var hårde læreår for en gymnasieuddannet og demokratisk funderet knægt at indfinde sig i et anakronistisk verdensbillede, hvor vidensdeling, initiativ og flad struktur var en by i Rusland. Her var der længere end langt mellem ledelsen og os på gulvet. Når vi på gulvet (det hed det jo) tog på den årlige personaleskovtur, tog alle fra kontoret på første sal på fisketur med direktøren på hans båd. De havde selvfølgelig også deres egen frokoststue, man skal jo som teknisk tegner eller bygningskonstruktør ikke mænge sig med håndværkerne på gulvet. Det var også svært at acceptere, at man på trods af uddannelse og engagement startede nederst i fødekæden. Du var lærling uanset baggrund og alder, derfor vidste du mindst, punktum. Og ville du have ansvar, tillid og anerkendelse, kom den kun gennem flid, dygtighed og hårdt arbejde, måske. Du startede med de kedeligste opgaver, som for eksempel at mellemslibe inventaret mellem malerbehandlingerne. Arbejde, der var rigeligt af, men et kedeligt arbejde, som vi lærlinge oftest fik. Efter hvad der føltes som en kvadratkilometer mellemslibning fik jeg langsomt og måske gennem en smule flid, dygtighed og hårdt arbejde arbejdet mig til en stigende tillid, ansvar og anerkendelse.

Derfor føler jeg i dag også, at jeg kan tillade mig at kaste lidt malurt i bægeret, når det kommer til danske håndværkere. Jeg har været møllen igennem, jeg har været lærling, jeg har været svend med lærlinge, og jeg har været selvstændig med kunder og deadlines. Og jeg har oplevet adskillige dygtige møbelsnedkere og andre håndværkere, det er bare sjældent dem, der vælger at blive selvstændige. Værst har jeg det faktisk med tømrere. Jeg ved ikke om det er en særlig attitude, man lærer på Teknisk Skole, men mange tømrere har en bedreviden og attitude, jeg ikke har oplevet andre steder. På min læreplads blev vi møbelsnedkerlærlinge af og til udlånt til firmaets byggeafdelinng, og det var ud til skurvognen og tømrerne. Det arbejde bestod mest i at holde pauser med kaffe eller øl og være imod alle andre i firmaet. Jeg savnede hos dem en grundlæggende vilje til at hjælpe andre i firmaet, til at tage initiativ og til at lave en godt stykke arbejde. Hvis noget gik galt, var det altid andres skyld. Med det sagt, kender jeg mange søde og fornuftige tømrere, men det var ikke sjove dage dengang.

 

Jeg savner håndværkere, der behandler deres opgaver, som var det til dem selv. At de lige bruger de ekstra minutter på at løse opgaven bedre. Det er lidt en floskel og hedder faglig stolthed. Men for mig betyder det en hel del af få de små detaljer løftet op. Og jeg ved godt, at jeg beder om meget, når jeg med dagens tømrere skal være glad bare døren åbner uden at skrabe på gulvet og at toiletbrædtet bliver oppe af sig selv, fordi det er lykkedes dem at sætte toilettet lige op op. Men et lille eksempel er hvordan indretningen af vaskeskabe i et køkkenskab kan være så forskellige. Skabet til venstre på billedet er lavet af håndværkere i vores køkken på Frederiksberg, mens skabet til højre er fra sommerhuset, hvor jeg selv har opsat køkken og placeret teknikken. Det er givet i småtingsafdelingen for mange, men det er i min optik i detaljen, at tingene fungerer. Og derfor gør jeg tingene selv, for jeg kan ikke forvente, at fx to vindueshuller ved siden af hinanden flugter, at sømhullerne i paneler er spartlet, slebet og malet inden aflevering. Jeg kan vælge at beskrive arbejdet minutiøst og jeg kan tage kampene med håndværkerne, men desværre er det lettere at gøre tingene selv for at spare penge.

 

faglig stolthed? en fuge skal være glat, ensartet og tæt, også ved et vindue 4 m over jorden

Jeg har selvfølgelig hyret de lovpligtige ind, vvs’ere, elektrikere, kloakfolk og montører, og de har alle været gode, men resten er klaret (stort set) uden andre håndværkeres indblanding. Regnestykket er jo desværre sådan, at selv om vores hustandsindkomst ligger væsentligt højere end middel skal vi alligevel arbejde 3-4 timer for at betale en håndværkertime. Vi ønskede ikke at bruge østeuropæisk arbejdskraft og slet ikke sort arbejde, selv om flere af vores håndværkere faktisk foreslog det på eget initiativ(!) Nej tak. Så vi har begrænset håndværkere i det omfang det gav mening, med nogle enkelte undtagelser. Vi brugte malere, hvor vi besluttede at give os selv en forspring og få malerne til at male alt indendigt.Det var dyrt, men nødvendigt for at komme i mål, og de var super dygtige.

Vi brugte en taglægger til halvdelen af taget (taget er jo den kritiske del), indtil det viste sig, at han ikke havde firma mere, meldte sig syg på sit job for at komme og arbejde hos mig, og iøvrigt ville have pengene sort. Nej tak, han var dygtig, men det var simpelt hen for uhæderligt, så jeg lavede resten selv. Og så en fugemand, da jeg gik kold i fugearbejdet, som er ret svært med Velfacs smukke vinduer, da fugen skal lægges 4 cm inde i en 1 cm smal sprække. Jeg lavede halvdelen, men ville gerne have professionelle til at klare resten. At den hyrede håndværker så gjorde det markant dårligere end jeg selv, var blot endnu en bekræftelse på at fortsætte med at gøre tingene selv…

Badeværelse

Huses dyreste kvadratmeter, og det er der ikke så meget at sige til. Dels skal nærmest alle faggrupper ind over badeværelset, nogle af dem af flere gange (betonarbejder,  kloakmand, tømrer, flisemurer, snedker, elektriker, maler, vvs-mand og fugemand). Samtidig er det også et rum med dyre materialer, mange elementer samt utallige arbejdsgange for at nå i mål.

Efter de sidste mange måneder at have beskæftiget med med snedker, maler og tømrer arbejde, var det rart at komme tilbage til en opgave, hvor jeg skulle udfordres og lære. Jovist, har jeg sat et par fliser i et køkken op, men det er noget andet at sætte fliser op i vådzone, hvor gulvfliser skal passe med afløb og døre, når fliserne er enorme, og når arkitekten har fundet på 3 nicher i væggen, der skal passe ind med kanten af fliserne… Så alt er som det plejer, lad os gøre det godt, men svært…

Selve terrændækket blev støbt for lang tid siden, faktisk 2 uger før rejsegildet, og allerede der etablerede vi det afløb inkl et unidrain, ligesom alle vandrør blev ført dengang (koldt vand under isoleringen, det varme over). Vi monterede desuden gulvvarme  (84 meter ledning), som blev strippet fast på armeringsjernet. Senere, lige inden, vi fik malet, byggede jeg installationsvæggen til det væghængte toilet og de 3 nicher. Siden har badeværelsesprojektet stået stille, toilettet var midlertidigt oppe og fungerede, så vi prioriterede at få andre dele af huset færdigt. Men vi skulle fejre jul i huset, og måske gæsterne blev glade for muligheden for et bad, for ikke at skulle vaske hænder i køkkenet og mest af alt for en dør, der kan lukkes.

badeværelses opstalter

PLANLÆGNING:
Vi havde tidligt i processen besluttet os for store fliser og badeværelset blev derfor dimensioneret derefter, så vi undgik halve fliser mod hjørner. Derfor går rumets mål op i 30 og 90, og badeværelset er 180 cm bredt, 310 cm langt og 240 cm højt. Vi besluttede os for nogle New York Metro Black fliser fra Mosaikhjørnet, som vi fik i 30 x 90 format til væggene og i 45 x 90 cm format til gulvet. Det er ganske smukt at bruge så store fliser, men det er også tidskrævende og kræver omtanke allerede i projekteringen for at blive gennemført. For eksempel skal placeringen af bruser, toilet afløb stemme overens med fliserne, så de placeres centreret i midten af flisen eller fugen. Vi valgte også at lave 3 tilbagetrukkede nicher i badeværelset, og flisekant skulle flugte med nichekant for at se gennemført ud. Derfor er nicherne på størrelse med en flise, så nichen støder op til kanten af fliserne. På tegnebrædtet kunne jeg godt forudse, at det krævede akkuratese og ekstra tid, og jeg endte da også med at bruge 20 arbejdsdage på badeværelset og entreen. Men forarbejdet blev gjort grundigt, vi tegnede opstalter af hver væg i  badeværelset og plan af boks 1, hvor hver enkelt flise skulle lægge. På den måde fik vi fliserne til at gå op, og det giver et mere helstøbt resultat.

opbygning af installationsvæg

Der er masser af informationer på nettet, og flere producenter er blevet godetil at producere instruktionsvideoer, som er en stor hjælp for os selvbyggere. Jeg plejer at se så mange forskellige indstruktionsvideoer som muligt, dels har håndværkere og producenter har hver deres tilgang og præferencer, dels er nogle bedre til at forklare det end andre og gør det måske med en metode, der passer bedre til netop mit projekt. Her er Youtube igen selvbyggerens ven, og personligt havde jeg stor hjælp af Unidrain’s, Lip’s (producent af mørtel mv.), jem og fix og især Weber’s videoer. Videoer alene kan selvsagt ikke gøre det, og allerede fra projekteringsfasen havde jeg stor støtte i SBI anvisning 252 Vådrum, som formidler lovgivning, konstruktionsmuligheder og detaljer på en overskuelig vis. Der er for eksempel helt specifikke regler og krav til det, der betragtes som vådzone og fugtig zone, og der anvises forskellige konstruktionsløsninger til de enkelte zoner. SBI Anvisningen er i min optik obligatorisk for en håndværker eller selvbygger, der skal lave vådrum.

MURERARBEJDET:
En af grundene til at badeværelser er så dyre, er de mange arbejdsgange. Selv med et færdigstøbt terrændæk skulle jeg igennem 6 arbejdsgange, inden jeg overhovedet kom igang med flisearbejdet. Først skulle terrændækket afrenses og primes, for at flydespartelen kunne binde. Da jeg har har fald og kant i bruseafdelingen var jeg nødt til at støbe afretningslaget af to omgange. Efter dette og inkluderede tørretider kunne jeg så prime vægge og det nystøbte afretningslag. Derefter skulle det behandles med vådrumsmembran af to omgange, så der var min 1 mm lag over det hele. Hjørner, samlinger mellem gulv og vægge, gisppladesamlinger mv skulle desuden forstærkes med filt i membranen. Vådrumsmembranen er det, der holder konstruktionen tør, så det er helt afgørende at gøre arbejdet grundigt. En utæthed i vådrumsmembranen kan have ødelæggende konsekvenser og opdages måske først, lang tid efter at skaden er sket. Derfor er der også krav om vådrumssikring bag installationsvæggen, hvilket besværliggører arbejdsgangene yderligere.

vådrumsmembran påføres

Så kunne flisearbejdet begynde. Jeg fik en af mine naboer Ole, til at hjælpe mig og sætte mig i gang, ligesom jeg lånte meget af hans værktøj, blandt andet hans vådskærer, vinkelslibere og diamantbor. Fliserne var så store og dermed tykke (10 mm), så vi kunne ikke skære dem med en normal fliseskærer. Vi kan skære med en vinkelsliber, men snittet bliver ikke helt pænt og de blev kun brugt, når vi ikke kunne bruge vådskæreren, fx ved huller til toilettet og udsugningen. Med vådskæreren fik vi et ret præcist snit, og minimerede støv og støj. Maskinen var egentlig kun beregnet til 75 cm lange fliser, så vi måtte modificere den lidt, for at kunne skære de lange fliser på langs. Ved badeværelsets tre nicher var der udvendige hjørner og  vi valgte at skære fliser her på smig (45 ° vinkel), så der ikke var nogle synlige kanter af fliserne. Der var 11 udvendige hjørner, lig med 22 fliser, der skulle skæres i smig. Selv med vådskæreren var det et ret omstændigt arbejde at skære fliserne, det er langt fra så nemt og hurtigt som at skære en træplade i smig, men det blev en lækker detalje, der var arbejdet værd.

For at være sikker på at få fliser og fuger til at gå op, havde jeg tegnet baderummet, så fliserne mod hjørnerne kun skulle være 89 cm, og altså var 1 cm i overmål. Det gjort jeg for at kunne optage eventuelle skævheder, så der ikke pludselig manglede en cm flise ved et hjørne. Det betød så skærearbejde på alle fliser ved hjørnerne, men hellere det end at der skulle sættes en 1 cm flisestump op i hjørnet. Faktisk endte det med, at kun 4 af de 98 vægfliser ikke skulle beskæres, resten blev skåret i smig, afkortet eller boret huller i!

Vi startede forskriftsmæssigt med 2. række fliser, hvilende på en rethold pr. væg, der var klodset op efter min rotationslaser, som jeg købte ifm funderingen. Jeg startede på installationsvæggen, det var den sværeste og vigtigste, da fliserne skulle passe med nicherne. Store fliser kræver tykkere lag fliseklæb og vi brugte også en 8 mm tandspartel til væggene. Tykkere fliseklæb giver mulighed for at optage skævheder i underlaget, men gør også opsætningen lidt sværere. Som uerfarern murer svinede jeg ret meget med mørtelen, så jeg prøvede at køre opsætningen i intervaller, hvor jeg skar og borede en bunke fliser klar til opsætning, og så efterfølgende opsatte dem. Nogle dage gik derfor kun med fliseskæring og forberedelse, andre gik kun med opsætning, inkl et ret omfattende rengøringsarbejde, fordi håndværkeren spildte fliseklæb på gulv, fliser og værktøj. Da jeg havde sat fliser op til loftet, kunne jeg begynde at opsætte fliserne i nicherne og gøre klar til gulvet. Gulvfliserne var det sværeste af projektet af flere årsager, dels var fliserne lidt større, dels havde vi kun 3 mm fuge og ingen afrunding ved flisekanten, så en eventuel tanding mellem fliserne ville være meget tydelig. Endelig var svært at komme til at rengøre og nivellere fliserne uden at træde på dem. For fliseklæben til gulvfliserne brugte vi 10 mm tandspartel på gulvet og en 6 mm tandpartel på bagsiden af flisen for bedre vedhæftning. Jeg brugte over 2 hele arbejdsdage på at lægge 10 m² gulvfliser, fordi jeg havde mine udfordringer med at få fliserne til at ligge i samme niveau. Efter gulvfliserne kunne jeg skære og opsætte nederste række vægfliser i badeværelset og kantfliserne i entreen.

En dygtig og erfaren murer kunne uden tvivl lave flisearbejdet på den halve tid, men dels ville jeg gerne prøve at lave det selv, dels var der så mange vigtige detaljer, der skulle lykkedes at jeg ikke turde lade en ekstern håndværker overtage arbejdet(!) Det tog tid, men jeg er på nær nogle mindre fejl meget tilfreds med arbejdet.

Fuger lægges med på med en gummispartel, lader tørre lidt og renser så fliserne af med en vaskebrædt. Umiddelbart rimeligt nemt, men jeg kom i starten til at lave et for stort areal og til at lade fliseklæben tørre for meget ind, og så var det ikke så nemt at rense fliserne rene. Men jeg fik styr på det sidst og så gik det faktisk relativt hurtigt. Dog ikke så hurtigt som min murernabo mente, at jeg kunne klare det på. Han sagde 2 timer, måske lidt mindre, og det tog mig nærmere en helt arbejdsdag, men jeg skulle også rense fugerne rene for fliseklæb, noget jeg burde have gjort, da det stadig var våd og nemt at fjerne. Sådan bliver man klogere.

Ved hjørner og overgange ved gulv/væg og loft/væg bruges ikke almindelig fugemørtel, men en sanitetssilikone. Fugearbejde er et håndværk for sig selv, og selvom jeg har fuget meget efterhånden, har det stadig været en udfordring. Men efter at jeg købte et svalk silikonefugesæt er mine fuger blevet som de professionelles, og det tager ikke så lang tid længere.

Færdig med murerarbejdet. Jeg kan tælle mig frem til alt i alt minimum 11 arbejdsgange med tørretid foruden elektriker, vvs, montage og andet afsluttende arbejde. Jeg havde så mange, fordi flisearbejdet tog tid og fordelte sig over mange dage, men der er mange arbejdsgange i et badeværelse

dobbelt bruseniche

INDRETNING:
Efter murerarbejdet var der elarbejde, vvs og snedkerarbejde tilbage. Først kom toilettet op, så vi kunne afslutte de kolde toiletture i det gamle hus. Derefter begyndte jeg at bygge bademøblet. Ligesom med køkkenet er badmøblet bygget af tilpassede Ikeaskabe, så de passer i mål og størrelse til vores projekt. I venstre side tre 60’er skuffer, i midten et 58 cm vaskevask og til høje en integreret vaskemaskine (renlig fra Ikea). Dybde og højde er så defineret af vaskemaskinens størrelse og skabene er derfor skåret til i højden og dybden for at passe. Bordpladen og låger/skuffefronter er lavet af gamle junkers egetræsgulve, købt i Genbyg. Håndvasken er egentlig lavet til at ligge ovenpå bordpladen, men vi har valgt nedfældet den i bordpladen, så den ikke kommer for højt op.

Armaturer samt diverse accesories valgte vi at få i messing, da det passer smukt til flisernes mørke farve. Dog er der ikke mange messingbrusere at finde i DK, vi danskere foretrækker det kølige nordiske udtryk, men via en amerikansk webshop fandt vi 2 fine brusearmaturer uden al for mange krummelurer, som messingbrusere åbenbart skal have. Lampen over bordet har jeg selv lavet af vandrør og var min julegave til Mette. Vi mangler stadig nogle småting. Vi skal have lavet en rist til udluftningen, som ikke er i den standard hvid plastik, man næsten ikke kan undgå, vi mangler greb, sokkelskuffe og et par andre småting. Jeg ville også gerne lave toilettrykket i messing, så vi ikke havde så mange forskellige materialer, men det er jo i småtingsafdelingen; men lige nu fungerer det jo og sådan en opgave må vente til fordel for andre presserende.

Udsigten fra brusenichen

Ideen med det mørke rum var at rummet karakter af en hule. Når rummet er mørkt, drages blikket mod lyset fra vinduet, og oplevelsen af naturen udenfor forstærkes. Der hvor badeværelset normalt har et spejl, har vi et vindue med udsigt til skoven, til fuglene i hjortetakstræet, for her handler det ikke om at sætte hår, stadse op eller gøre i stand. Det var en af vores mange intentioner med huset, nemlig at flytte fokus mod natur og familieliv, og jeg glæder mig til foråret og det grønne løv lige uden for vinduet…

elektrikerne

2015-05-30 10.45.49Så blev mine elektrikere færdige med elinstallationerne. Reglerne på elområdet er meget restriktive, og jeg må som privatperson ikke lave noget ny el overhovedet, jeg må ikke engang trække kablerne, det skal udføres af en person ansat i el-installatørens firma. Det er jo svært at acceptere, når man er selvbygger og gerne vil have en finger med i alt. Meget af elarbejdet, især alt tavle og korrerspondance går ud for min tekniske formåen, og jeg betaler gerne en elektriker for det arbejde. Men nu har jeg fulgt med på sidelinjen, og der er også meget arbejde, der med rimelighed kan gøres af en ufaglært, fx bygherren selv. Det kræver ikke meget at trække , montering af dåser, det gør i hvert fald ond i mit købmandshjerte at skulle betale 500 kr i  timen pr elektriker for det simple arbejde med at rulle kabler ud og trække rundt gennem huset. Der er heller ikke mange ben i at montere en standard afbryder eller stikkontakt. Men alt det må man jo ikke, og hvis jeg havde lavet en aftale med et firma om at lave noget selv, kunne jeg heller ikke skrive om det her. Så istedet skriver jeg IKKE en fortælling om, hvordan arbejdet gik for sig (så havde det jo været ulovligt), men skal vi kalde det… en fortælling om, hvordan det kunne have gået for sig…

 

hovedprojekt008.mcd

elplan smedebakken 28.01.2015

Jeg startede med at lave elplanen. Den havde jeg ikke tegnestueerfaring med, men et par google billede og pdf søgninger gav mig nogle eksempler, som jeg skelede til. Elplanen er en plantegning over bygningen, hvor placering af installationerne er angivet. De eksempler affødte nogle spørgsmål, jeg vidste for eksempel ikke hvad en kroneafbryder er, men det er afbryderen med 2 knapper frem for en. For at træffe kvalificerede valg af placeringer, antal, brugte jeg også en del tid på at forestille mig indretningen og brugen af hvert enkelt rum. for eksempel besluttede vi at få korrespondance afbrydere til lyset på hemsen, sådan at det også kan slukkes fra gangen, og at man ikke skal kravle derop for at slukke lyset, hvis (når) børnene har efterladt det tændt. Men også for at sikre, at stik og dataudtag sidder der, hvor vi har brug for det, både nu og i fremtiden og ikke blokeres af senge, skabe eller lignende.

elektrikeren arbejder på eltavlen
elektrikeren arbejder på eltavlen

Jeg søgte også på lovgivningen inden for elinstallationer og fik også god sparring med min elektriker. Det offentlige er i øvrigt ikke dygtige til at formidle elregler. Jeg har forsøgt hos både sikkerhedstyrelsen, elsikkerhedsregler.dk og dansk Standard, men der er tydeligvis ikke et fokus på at formidle i et forståeligt sprog, det er skrevet i et jurasprog, hvor man mister lysten til at læse. Heldigvis er bolius og enkelte private sites som elviden.dk små guldklumper for en selvbygger. Her er nogle enktelte vigtige punkter inden for lovgivningen, som jeg ikke kendte til i forvejen

  • Hver etage skal have en røgalarm, der er tilsluttet 230 V, den skal placeres  i loftet min 60 cm fra væggen.
  • Hvert rum skal have en stikkontakt pr påbegyndt 4 m2 areal.
  • Køkkenet skal være fordelt over 2 grupper.
  • Armeringsnettet i terrændækket skal jordes.

Der er i det hele taget mange regler inden for elarbejdet, så som afmærkning og dybde ved nedgravning af kabler, dimensionering af kabler, sikringstyper osv, så det er på mange punkter godt, at der er autorisation på fagområdet. Jeg aftalte med elektrikerne at vi afregnede på timebasis, det har jeg bedst erfaring med, når jeg selv er involveret i projektet. De så min elplan og havde nogle få kommentarer og gode råd. Ialt endte de med at være der af 3 omgange. Første gang var, da vi skulle tilsluttes fra vejen, det skrev vi om i et blogindlæg. Andet besøg var da, jeg havde rejst alle vægge, og der skulle trækkes kabler rundt til alle installationer, her blev tavlen monteret og klargjort. Tredje gang var efter alt malerarbejdet, hvor alle installationer (kontakter, afbrydere, lampeudtag, røgalarm, datastik) blev monteret. Det var også der, vi endelig kom af med byggepladstavlen og slap for forlængerledninger gennem hele huset.

Jeg er meget lidt glad for forlængerledninger, stikdåser mv liggende på gulvet, så vi har fået installeret væsentligt flere kontakter end de lovpligtige. Vi er i det hele taget gået lidt mere high-end end nødvendigt. Vi har fået datastik i alle rum, som vi kan bruge til internet, tv eller hvad der nu bliver af muligheder i fremtiden. Det er ikke super relevant behov lige nu, men vi besluttede at det var bedre at trække det nu, fremfor om nogle år at behovet opstår og vi ærgrer os over, at vi ikke fik lavet de installationer også. Vi ved dog allerede nu, at vi skal bruge et af datastikkene til et access point (ekstra wifi), da routerens trådløse signal ikke rækker gennem hele huset. Vi har også opsat lampeudtag og afbrydere til sengelamper, hvilket også er i luksusenden og så har vi ført kabler til højttalere inde i væggen også.

IMG_1153 b

Vi kiggede på andre fabrikrater end LK (lauritz Knudsen), mest for at spare nogle penge, men LK’s produkter er bare smukkere og mere holdbare end deres konkurrenter. Men det er absurd dyrt, et udendørsstik koster 150 kr, hvor andre fabrikanter koster så lidt som 30 kr. Alene stikkontakter har vi 70 af, og de kostede ca 110 kr inkl dåse og ramme.  Nogle byggemarkeder tager så 150 kr alene for stikket, så det kan godt svare sig at søge lidt. Jeg endte med at købe mine afbrydere på tilbud i Harald Nyborg, mens resten blev købt af på wattoo.dk og billigVVS.dk, som er billige og har stort set alle LK’s produkter. Få produkter blev af forskellige årsager købt direkte hos elektrikerens grossist (AO), men deres priser er ca 25 pct dyrere end hos ovenstående. Så der er mange penge at spare, hvis man gider bruge tiden. Vi valgte deres klassiske fuga baseline 63, fortrinsvis i hvid, men i sort (koksgrå) i boks #1 (badeværelse og entre).

4 forskellige stiktyper, vores valg, LK, er nummer to fra venstre
kontakter fra 4 forskellige producenter. Vores valg, LK, er nummer to fra venstre

Mine elektrikere har bare været dygtige og effektive. Elektrikere er en atypisk form for håndværkere, måske især fordi uddannelsen er så pensumtung sammenlignet med andre håndværksfag. Det mærkes i deres attitude og i deres tilgang til arbejdet. Det har været rart at opleve håndværkere, der er fagligt rustet til opgaven, og som har en interesse i at lave det bedst mulige resultat for kunden. På pladsen har vi diskuteret mulige løsninger på dele af elarbejdet, og tit gik argumenterne og detaljerne langt over mit hoved. Blandt andet har vi i gangen 4 korrespondanceafbrydere til de samme 3 lamper, hvilket kræver en særlig løsning. Og når elektrikerne begynder at snakke om relæer, induktans og  kondensatorer, virker gymnasietidens fysiktimer meget langt væk.

 

el monteringDen sidste etape forløb over ca 4 dage. Alle dåser blev monteret, afbrydere, kontakter, udtag blev tilsluttet. Det tager egentlig ikke særlig lang tid at monteres en enkelt afbryder eller kontakt, men der er bare mange af dem ca 160 moduler, og særligt, når flere funktioner samles, tog det længere tid. Vi har fx 4 moduler ved kogenichen med 2 stik, afbryder og kroneafbryder, og den var kringlet at få monteret sammenlignet med de andre. For en selvbygger havde ønskescenariet været at lave det nemme arbejde selv, altså overlade det svære tavlearbejde, korrespondance mv, mens jeg selv foretog rugbrødsarbejdet med at montere alle dåser, kontakter og afbrydere for elektrikerne så at teste og færdigmontere. Udover at spare nogle elektrikerregninger ville jeg lære meget af det, og desuden kender jeg byggeriet bedre, og ved – eller kan finde ud af – hvordan kablerne er ført rundt i huset. Da vi monterede kontakterne, var der i nogle tilfælde usikkerhed, om hvordan kablerne var trukket og hvordan nogle af kablerne derfor skulle sammenkobles. Men jeg har heldigvis registreret byggeriet løbende med billeder og video, og kunne derfor finde konstruktionsbilleder fra før gipspladerne blev sat op, så vi kunne se føringen af kablerne. Den registrering har gentagne gange vist sig meget nyttig, også her…

Det har været skønt at nå endnu en milepæl og igen opleve, hvordan rummene bliver lidt mere færdige lidt tættere på målet…

.

Min erfaring med håndværkere ifm dette byggeri  er af blandet karakter, men med masser at erfaringer og historier til at generere et selvstændigt blogindlæg herom. Det har været sjovt at følge med i opbygningen af tavlen, og prøve at holde styr på det virvar af kabler, der samles i tavlen. Jeg tror at vi har ca 30 kabler med (3 eller 5 ledere hver) ind i eltavlen alene, blandt andet pga en del udendørs strøm, værksted mv, dvs måske 120 forbindelser gemt bag sikringerne. Derudover har vi datatavle og målertavlen, som også 20 kabler ialt. Det var generelt et værre roderi, og det var skønt, den dag, vi slap for alle ledningerne, der flød ud af væggen ved tavlen. Endnu skønnere var det dog den dag, hvor vi fik strøm i kontakterne. En byggepladstavle er fin, men betyder forlængerledninger rundt i huset, da strømmen jo kun kommer et sted fra. Forlængerledninger, der bare er i vejen og roder, og som aldrig er, hvor man skal bruge dem. Derudover har jeg haft arbejdslamper rundt omkring i huset, hvilket også nu er sløjfet til fordel for rigtige, endelige lamper. Der er kommet en finish, en ekstra grad af færdighed, når kontakter og afbrydere er monteret, og det er virkelig skønt. Umiddelbart har vi ikke fortrudt nogle valg /placeringer, men det kommer måske, når vi flytter ind og bruger huset.

 

 

malere

efter spartlingen slibes det hele med girafsliberen

Vi kan lige så godt indrømme, at vi har fået hjælp. Vi har købt og betalt os fra spartel-, slibe- og filtarbejdet… Det tog lidt overvejelser, men i sidste ende måtte det blive sådan. Tiden går og klokken slår, og tiden i Kulhuse er ved sin ende. Vi skal tilbage til Frederiksberg, børnene skal starte i institution, jeg skal have et arbejde, og så bliver der ikke meget tid til at bygge også. Derfor skønnede vi, at lidt hjælp udefra ville betyde alverden. Desuden er nogle typer at byggearbejder dårligt egnet til at udføre synkront med børnepasning. Opgaver, hvor man ikke kan smide, hvad man har i hænderne og først vende tilbage halve timer senere og opgaver, hvor små pilfingre kan gøre stor skade, det er malerarbejdet.

kig gennem huset
kig gennem huset

En stor pointe med at bygge selv har også været at lære. Det har været en first timer for mig med murerarbejdet, ventilation, fundament, udgravning, konstruktionen, taglægning mv., men malerarbejde inkl. spartling, slibning og filtopsætning har jeg trods alt en god del erfaring med i forvejen.  Malerentreprisen ville ikke have lært mig så meget som de andre entrepriser, omend, jeg ville have oparbejdet en stor rutine og et håndelag, hvis vi havde gjort arbejdet selv. Det må jeg have til gode i et kommende projekt…Det sidste malerarbejde laver vi dog selv, dels vil vi gerne gøre det selv, og vi kan spare nogle penge ved det, dels ønsker vi forskellige farver for hver boks (7 farver) og ikke har bestemt os helt endnu.

 

For en pertentlig håndværker og bygherre var udvalget af lokale egnede malerfirmaer desværre begrænset. En udfordring med malerarbejdet er, at kvaliteten af arbejdet først ses tydeligt, når det sidste lag maling er tørt. Gipspladesamlingerne skal armeres og spartles og slibes, og gøres det ikke grundigt, ses samlingerne i det endelige resultat, især ved strejlys, som vi har nærmest over det hele. En upræcis opsætning af filt og spartelkanter vil også blive tydeligt i det endelige resultat og næsten ubærlig for den pertentlige selvbygger. Derfor var det vigtigt for os at få anbefalet en dygtig og pålidelig maler, og på baggrund af anbefaling fra naboer og trust-pilot.dk valgte vi malerfirmaet Maler-Bente. Bente Schmidt Sørensen er indehaver at dette lille håndværkerfirma, hvor de er syv kvinder i alle aldre, og de nåede  næsten alle- alle på nær mester – at arbejde på huset igennem de 4 uger, de var på sagen.

de fire malere
malerne

Først satte de spartelkanter på, altså forstærkninger af de udvendige kanter, gipspladen er selvsagt ikke stært nok i sig selv. Vi havde egentligt startet med spartelskinner i metal, men dem i plast fylder mindre og det betyder at væggen ikke bliver så meget tykkere ved hjørnere (det kan godt ses nede ved gulvet) Desuden er plastskinnerne nemme at sætte op, de er forlimet og skal blot forstøves med op, mens metalkanterne skal skrue op eller fikseres med en specialtang (clinch-on). Plastskinnerne er måske ikke lige så stærke som metalskinnerne, men er hvide, så eventuelle afslag på et hvidmalet hjørne ikke ses så tydeligt. Spartlingen gik over tre gange. Alle udvendige kanter skulle spartles 3 gange, mens gipsspladesamlinger blev spartlet to gange, med en strimmel armering i første lag. Alle skruehuller blev selvfølgelig også spartlet. Spartelarbejdet tog omkring 2 uger, og omkring 200 l spartelmasse. Så blev spartelarbejdet slebet glat, på fladerne med en girafsliber (en slibemaskine med lang hals, deraf navnet) og omkring kanter og hjørner med slibeklods tilsluttet støvsuger. Derefter blev væggene primet med forankringsgrunder, så kom der vævlim og (grundet) glasfilt på og en grunding af filten. Mange arbejdsgange og meget arbejde, og vi var nok hverken helt eller halvt færdig nu, hvis vi selv skulle have gjort det.

Aida er dybt fascineret af malerne
Aida er dybt fascineret af malerne

Jeg har en god mavefornemmelse for resultatet. Malerne har været søde, flittige og dygtige, og har svaret på Aidas tusinde hvorfor dit og dat. Resultatet skal nok blive godt, og jeg glæder mig til at overtage og komme i gang med fugearbejde og malerarbejdet. Mens de har malet, har det været svært at komme til indenfor, så jeg har primært arbejdet på udekøkkenet og mange af de løse ender, der har været udenfor, inddækninger, ventilationsriste, lamper, terrasse mv. Det har været en helt ukendt og stor stor fornøjelse, at projektet rykkede, selv om jeg ikke var på byggepladsen. Og som professionelle har de et andet tempo, en rutine og et håndelag, som gør, at arbejdet skrider så meget hurtigere frem i forhold til os first timers…så er der nyt