kloak og nedsivningsanlæg

Så fik vi lavet kloakken færdig, det har været længe ventet, da det sidste terrændæk og terrænarbejdet ikke har kunne starte op før kloakarbejdet var afsluttet. Jonas og Stefan fra Stigsbjerg Entreprise tog mig i lære nogle dage, og de var dygtige, omhyggelige og effektive håndværkere. Det var en fornøjelse.

Samlebrønden mellem bad og køkken
Samlebrønden mellem bad og køkken

Vi startede indefra. Det vil sige, at først blev føringerne fra badeværelse og køkken lavet. Badeværelset var det mest omfattende pga de mange installationer; et gulvafløb, 2 afløb fra unidrain-afløbet, toilet, håndvask, vaskemaskine og udtræk til ventilation. Det meste ligger i gruset en ½ m under gulvet, men der bliver noget tilpasningen af styroporen (flamingoen) senere. Da jeg i sin tid støbte fundamentet, havde jeg fået specifikationer på placering af udsparinger i fundamentet. Mener at det var minimum 75 cm fra terræn til bundløbet for at være frostsikkert. Man vil helst ikke starte meget længere nede, det giver mere gravearbejde, højere brønde  og kan (dog ikke i vores tilfælde) nødvendiggøre pumpebrønde.

Køkkenafløbet løber gennem krybekælderen under køkkenet og blev monteret på noget tømmer. Det fører også ud gennem fundamentet og samles med afløbet fra badeværelset i en samlebrønd. Der er desværre i dag en hel del regler om tilgængelighed, reparerbarhed mv så samlinger og knæk på rørene kræver en brønd og dermed et dæksel. Der er selvfølgelig meget godt, hvis og når det hele stopper til, men vi er så også endt med hele 5 dæksler i haven. Et til samlebrønden, et til trekammertanken (til tømning), et til fordelerbrønden, og så havde vi to i forvejen fra anlægget til det eksisterende hus.

tanken fires ned i hullet
tanken fires ned i hullet

På andendagen kom bundfældningstanken. Tankens funktion er at bundfælde de tunge ting fra husholdningen, resten fortsætter videre og siver ud i  et 50 m² stor faskine og renses.

Det gik hurtigt med at få gravet hullet til tanken. Indtil da havde jeg styret bobcatten, men nu gav det mening at overlade den til jonas, som har mange tusinde flere timers erfaring i sådan en. (Jeg har pt sølle 200 timer). Et hul til en tank i denne størrelse er lige på grænsen af hvad bobcatten kan kapere, og Jonas måtte bruge noget tid på at planere en del af skråningen. Men hans erfaring i en gravemaskine var slående, og jeg lærte nogle ting, især om effektive arbejdsgange i sådan en. Da tanken var firet ned i hullet og placeret i vatter, fyldte vi grus omkring tanken, vibrerede det, samtidig med at tanken blev fyldt med vand.

 

tanken fires ned i hullet
tanken fires ned i hullet

En forudsætning for at få et nedsivningsanlæg og ikke bare en samletank, er at jorden er velegnet til det. Derfor optog vi i forbindelse med ansøgningen to jordbundsprøver til sigteanalyse, som fastslår jordtype og jordens egnethed til nedsivning. Der skelnes mellem uegnet, type A og type B jord. Vores jord var egnet, men type B, hvilket betød, at nedsivningsarealet skulle være dobbelt så stor i forhold til, hvis det havde været type A jord. Det betød at vi skulle lave en nedsivningsareal på 50 m², hvilket for mig virker voldsomt overdimensioneret for et anlæg til 5 personer, men jeg er heldigvis heller ikke ingeniør… Det gav os lidt udfordringer at få plads til 50 m² frem for 25, når der desuden er 5 meters afstandskrav til bygninger og skel, samt min. og maks. placeringer for drænrørene i forhold til terræn. Det gav også mine kloakfolk noget at tænke over, men vi fandt en brugbar løsning i sidste ende.

 

Stenene lægges over rørene
Stenene lægges over rørene

Nedsivningen blev den store del af opgaven. Stenene og drænrørene skal ligge i samme plateau, og det skrående terræn betød, at vi måtte flytte meget jord undervejs. De 18 m³ sten havde vi heldigvis arrangeret en vognmand til at læsse med grap direkte fra lastbilen og ned i anlægget. Det sparede os ubeskriveligt mange ture med trille- eller motor-bør. Grappen på lastbilen rummer en ½ m³, altså svarende til 5 ture med motorbøren eller 10 med trillebøren sparet, ganget op med 36. Først udlagde vi 25 cm sten i hele plateauet, derefter placerede vi drænrørene og lagde løbende sten over dem for at fiksere dem. Da alle drænrør var lagt, blev de sidste sten lagt ud, fiberdug udover og så jord tilbage. Nu mangler der blot terrænreguleringen på skråningen, og så kan vi forhåbenlig begynde at få noget vegetation tilbage omkring byggeriet.

 

Håndlangerne

Skrånende terræn, gangbro og 100 kg i børen
Skrånende terræn og gangbro og 100 kg i trillebøren

Jeg har vist mere end antydet, at Aida hjælper til på byggepladsen, men hvor hyggeligt og dejligt det end er at have hende rendende på byggepladsen, så består hendes hjælp vist mest i at flytte rundt på fars værktøj, så han ikke kan finde det.

Lillebror på 4 uger gør som babyer gør, kræver tid og omsorg, og trækker i virkeligheden i modsat retning, så Mette ikke har mulighedfor at hjælpe på byggepladsen

Så er det godt, at de store i familien kommer og giver en hånd med. Vi har en stor familie og mange vil heldigvis gerne komme og give en hånd med. Der er dog en mangel på håndværkere i vores familier, men med lidt planlægning er der masser af arbejde også for de ufaglærte på en byggeplads. Håndværker eller ej, det vigtigste er, at folk forstår opgaven og kan tænke selv, og der har vi indtil nu haft held med vores hjælpere… Vi tager imod al den hjælp vi kan få, men for mig er det vigtigt, at de, der kommer og hjælper også oplever at bidrage med noget, når de er der.

Anlægsarbejdet rummer heldigvis masser af opgaver, hvor man kan bidrage med meget trods begrænset erfaring eller byggeteknisk viden. I etableringen af fundament er opmåling og rendegravning, noget jeg bliver nødt til selv at gøre, men under for eksempel støbearbejdet er det en gevinst at have en håndlanger eller to til at fodre betonblanderen og køre betonen i renderne.

Senest havde vi fornøjelsen af et par dages hjælp af mine to unge nevøer, som fik et fint indblik i anlægsarbejdets herligheder, herunder støbning af fundament til spisestuen, opmuring af lecablokke og afretning af grus til terrændæk. Det var hyggeligt at have hjælp og se arbejde skride frem, men også at snakke og forklare lidt om principperne i byggeri. Ja, og så nåede vi at støbe spisestuen, og opmure de fleste leca sammen.

og forresten, nu har vi støbt 6 ud af 7 bokse… vennerne klarer den sidste på drengeweekendi næste uge…

1. spadestik

 

godt i gang med at grave til de tre nederste bokse
godt i gang med at grave til de tre nederste bokse

Der er noget magisk over at tage første spadestik til et byggeri. Selvom projektet for os er begyndt for lang tid siden, og vi har haft vores forarbejde med rydning af grund, så var det at sætte spaden i grunden et magisk øjeblik. Det er ikke så mærkeligt, at det er en dag, vi markerer i byggebranchen… Vi gjorde det ikke til en festlig begivenhed, vi kom vist bare til at gå i gang, men både bygherre, arkitekt og entreprenør var til stede på dagen…

Vi har købt os en gravko, vi har ikke lejet den eller lånt den, vi har købt den,  en bobcat 323 minigraver. Vi var simpelthen nødt til det. Når nu huset er bygget ind i skrænten, og i 5 niveauer samt med delvis kælder, så kommer fundamentarbejde og dermed gravearbejde til at forløbe over et par måneder. Vi undersøgte muligheden for at leje maskiner, men lejepriserne er chokerende høje. Vores forventede udgifter ved at eje maskinen i et år  inkl værditab og service mv. svarer til lejeprisen for 8-10 dage. Desuden er der den fordel, at gravearbejdet ikke skal presses ind i nogle hektiske lejedøgn med risiko for fejl og ekstraarbejder. Vi har tid og ro til at udføre arbejdet sikkert, rigtigt og præcist.

Modellen er valgt ud fra et krav til styrke, rækkevidde, stabilitet og vægt.  Styrken giver sig selv, den skulle også bruges til at fjerne stubbene fra de store gamle birketræer. Fordi jeg bygger ind i skråningen kræver det også noget af maskinens rækkevidde, især i højden. Grunden hælder op til 25 grader og det skulle minigraveren kunne køre sikkert på. Da jeg desuden har et højt ønske  om at undgå traktose (komprimeret jord efter tx tung kørsel af entreprenørmaskiner), som giver problemer med afvanding af grunden, var det også vigtigt at vælge den mindst mulige maskine. Bobcatten blev et smukt kompromis mellem ønskerne, og den er hurtigt blevet uundværlig. Bobcatten styres med 2 joystik, to styrepinde og 6 pedaler. Det virker i starten lettere uoverskueligt, men læringskurven er stejl, og efter blot nogle dag i sædet er det som at cykle på cykel.

Vi er nu så langt, at vi har gravet ind i skråningen og gravet ud til de tre nederste bokse, dem med værelser og delvis kælder. Nu mangler der afretning og render.