You are currently viewing Isolering
der skal være 7 cm luft mellem tagplader og isolering,

Isolering

på toppen af boks 6
på toppen af boks 6

Vi har isoleret taget. Vi bruger papiruld (granulat) og derfor skal arbejdsgangene planlægges lidt bedre. Hovedparten af alt byggeri i DK bliver isoleret med glasuld eller stenuld, som leveres i batts (en slags bløde plader), og som blot placeres efterhånden som konstruktionen bygges. Som nævnt i vores tidligere blogindlæg om isolering har vi valgt papiruld på grund af dets termiske egenskaber, samt fordelen ved at det blæses ind som løst granulat og derfor pakker sig tæt rundt om konstruktionen.

Indblæsningen forudsætter selvsagt en lukket konstruktion, hvilket betyder at der skal være monteret gipsplader indvendigt, før vi kan gå igang. Vi skal isolere lofter, vægge og nogle af gulvene, og fremgangsmåden er forskellig for alle tre. I første omgang isolerede vi tagene og nogle af gulvene. Tagene isolerer vi ved at blæse papirulden ind fra facaden; dette skal derfor gøres, inden vi monterer facadebeklædningen.

 

indblæsningmaskinen
indblæsningmaskinen

Selve indblæsningen af isoleringen kræver dog en maskine, som jeg ikke kan forsvare at købe, men som vi lejer via en isolatør.Maskinen er relativt simpel, den har et stort kammer med nogle piskeris, som rører papirulden til et luftigt granulat.  som derfra blæses via slanger frem til røret eller mundstykket for enden. Maskinen koster 2000 kr i leje for en hverdag eller weekend, så arbejdet skal planlægges, så vi får optimalt brug af den. Vi regner med at blæse al isolering ind på 2-3 weekender. Ifølge beregningerne skulle vi bruge 32 kubikmeter papiruld til taget, men vi ville samtidig prøve at isolere de færdige gulvkonstruktioner og lave forsøg med indblæsning i væggene. Mængderne kan også variere meget afhængig af hvor meget isoleringen komprimeres under indblæsningen. I første omgang købte vi derfor 45 kubikmeter isolering, hvilket svarer til 1,5 ton papiruld. Det fylder ret meget, skulle jeg hilse og sige, selvom det er komprimeret til halv størrelse i pakkerne.

Mette fylder i maskinen
Mette fylder i maskinen

Det er et arbejde, der kræver to mand. En til at blæse isolering ind, og en til at passe maskinen og fylde papiruld på maskinen. Pakkerne fås i 10,12 og 17,5 kg afhængig af mærke, og maskinen skal konstant fyldes op for at følge med. Selve indblæsningen foregik med et 2 m og 4 m rør, som vi stak ind i tagkonstruktionen fra facaden. Papirulden blæses ud gennem røret som løbende flyttes for at fordele papirulden.  Arbejdet går relativt stærkt, men vi gør meget ud af at være omhyggelige, så vi undgår “helligdage” som så bliver kuldebroer i konstruktionen. Det er et arbejde, som sviner meget, men mon ikke vi kan reducere støvgener, når vi opnår lidt mere rutine. Vi brugte ca 2 hele dage på at indblæse de 45 kubikmeter, svarende til alle 7 tage, 2½ gulv og en ½ væg. Så mangler vi bare at isolere vægge og de sidste gulve, ialt ca 90 kubikmeter. Vi regner med at bruge 6 arbejdsdage og 40.000 kr ialt på isoleringsarbejdet. Det virker ganske rimeligt, især set i kontrast til det tilbud på 135.000 kr, vi fik på isoleringsarbejdet…

 

 

Skriv et svar