beton beton beton

endnu en lecablok
endnu en lecablok

Nu har vi efterhånden været i gang med fundamenter og kældervægge en måned, og har allerede draget nogle konklusioner om arbejdet med at mure og støbe fundament. For det første er det hårdt fysisk arbejde med mange mange tons, der skal flyttes rundt på. Jeg har løbende forbedret og optimeret arbejdsgangen, og på den måde reduceret nogle løft, men grundens skrånende terræn giver også på dette punkt nogle udfordringer i forhold til at få flyttet materialer og komme til med gravemaskinen. Fundamanterne til boks 5 og 6, (med kælder) er nu ved at være færdige, og da de både var de første og de mest omfangsrige bla pga kældervægge og terrænarbejde, forventer jeg at udføre de næste fundamenter væsentlig hurtigere. Nu melder lillebror dog snart sin ankomst, så hvem ved, hvilken indflydelse det får på arbejdet…

Arbejdet de sidste uge og de mange næste består i sin enkelthed i opmåling, udgravning af render, blanding af beton, armering, stabling og udstøbning af fundablokke, muring af lecablokke, montering af drænplader og drænrør. og reetablering af skråning.

Jeg har en rigtig god nabo, som også er murer, og han har hjulpet mig dels med at svare på mine mange spørgsmål, men også hjulpet til et par gange med at støbe og mure blokke. Man kan læse sig til meget, men det er noget andet at se tingene udført i virkeligheden, høre den rigtige lyd af betonen i betonblanderen (det skal sige klask) og lære de gode tricks, der er inden for hvert et håndværk. Det er en fornøjelse at gå sammen med en dygtig håndværker, og det har givet mig en stor tryghed, at se en fagmand gøre tingene og få blåstemplet arbejdet.

Min iagtagelse af murerarbejde med fundament er – iøvrigt også udtalt af min nabo -, at det ikke er et særligt svært, så længe man har en smule håndværksmæssig viden. Min erfaring som møbelsnedker har givet mig et overblik, hvor jeg sideløbende med at bygge fundamenter og vægge op, for planlagt, tilrettet og kontrolleret arbejdet. Fundamentet står snorlige og i vater, så indtil videre går alt godt…

1. støbning

fundablokkene placeres langs snoren
fundablokkene placeres langs snoren

En stor dag i dag. Vi støbte for første gang i dag. Huset har randfundament og vi støbte til første række fundablokke til boks 5, som er tredjenederste boks med værelse, gang, alkove og forrådskælder. Vi har valgt løsningen med fundablokke af flere årsager. Da huset er i mange plan (5) og grunden med et blivende skrånende terræn, er fundamentet i mange niveauer og skal derfor støbes af mange omgange. (tak, arkitekt!) Jorden er ret sandet, så en form for støbeforskalling skal der til, og da vi også skal opbygge kældervæg, er fundablokke kombineret med lecablokke en god og nem løsning.

På grund af byggeriets placering på grunden er en betonkanon med pumpe den letteste måde at få beton på, men pumpe og bil koster mere end selve betonen, så den løsning bliver økonomisk urealistisk, hvis man kun bestiller små mængder ad gangen. Og det gør vi pga husets form og niveauer! Vi kunne så vælge en få betonen leveret i betonkanon og selv transportere betonen fra vej til plads i trillebører, det er billigere. Klart billigst er dog selvblanderløsningen, som samtidig er fleksibel og ikke kræver mængdeberegning eller stort arbejdssjak. Arbejdstung er den så til gengæld, men i dag støbte vi 2 m3 beton, selvom det var første gang og Mette nåede også lige at male værksted og handle til de kommende dages gæster.

Før alt dette slæb var gået nogle dage med flytning af materialer, opmåling og klargøring . For at have en præcis rettesnor for fundamentet bygger man i træ en galge i hvert hjørne, som man sætter snore på, som dermed angiver fundamentets yderside. Snorene fjernes under støbning og kan hurtigt sættes på, når renden med beton er fyldt og fundablokkene skal placeres.

Det gik godt, forarbejdet betød, at beton og fundablokke var ved hånden, og der opstod en god rytme med arbejdet. Tømme betonblanderen for indhold ned i trillebør. Så støbemix (blanding af sand og sten) og cement i blanderen. Imens det blandes, kastes betonen i trillebøren i renden og stampes, Så vand i betonblanderen og mens betonen blandedes, hentes og afmåles næste portions beton og støbemix. Det var vist det, svendene på min læreplads ville have kaldt “fast arbejde”.

 

Materialer

der ankommer fundamentblokke, stål og cement
der ankommer fundamentblokke, stål og cement

Her i weekenden kom de første materialer. Forud for dette har vi haft et langstrakt forløb, hvor vi har udarbejdet materialelister og indsamlet priser. Vi har haft kontakt med tre lokale tømmerhandler, som har beregnet priser på de 20 væsentligste materialer i byggeriet. Vi regner med et totalindkøb for en lille halv million over de 12 måneder, og det giver nogle helt andre (bedre) priser,  end vi kender det fra byggemarkederne. Vi endte med at lande en aftale med Davidsen Tømmerhandel i Venslev, dels på grund af deres tilbud, men også pga deres service ift levering og returnering samt en god faglig ekspertise, vi kommer til at gøre brug af. Jeg bestilte materialerne torsdag (kristi himmelfarts dag) og fik materialerne allerede fredag og lørdag morgen, ialt 20 ton materialer til fundament. Meget snart så støber vi…

1. spadestik

 

godt i gang med at grave til de tre nederste bokse
godt i gang med at grave til de tre nederste bokse

Der er noget magisk over at tage første spadestik til et byggeri. Selvom projektet for os er begyndt for lang tid siden, og vi har haft vores forarbejde med rydning af grund, så var det at sætte spaden i grunden et magisk øjeblik. Det er ikke så mærkeligt, at det er en dag, vi markerer i byggebranchen… Vi gjorde det ikke til en festlig begivenhed, vi kom vist bare til at gå i gang, men både bygherre, arkitekt og entreprenør var til stede på dagen…

Vi har købt os en gravko, vi har ikke lejet den eller lånt den, vi har købt den,  en bobcat 323 minigraver. Vi var simpelthen nødt til det. Når nu huset er bygget ind i skrænten, og i 5 niveauer samt med delvis kælder, så kommer fundamentarbejde og dermed gravearbejde til at forløbe over et par måneder. Vi undersøgte muligheden for at leje maskiner, men lejepriserne er chokerende høje. Vores forventede udgifter ved at eje maskinen i et år  inkl værditab og service mv. svarer til lejeprisen for 8-10 dage. Desuden er der den fordel, at gravearbejdet ikke skal presses ind i nogle hektiske lejedøgn med risiko for fejl og ekstraarbejder. Vi har tid og ro til at udføre arbejdet sikkert, rigtigt og præcist.

Modellen er valgt ud fra et krav til styrke, rækkevidde, stabilitet og vægt.  Styrken giver sig selv, den skulle også bruges til at fjerne stubbene fra de store gamle birketræer. Fordi jeg bygger ind i skråningen kræver det også noget af maskinens rækkevidde, især i højden. Grunden hælder op til 25 grader og det skulle minigraveren kunne køre sikkert på. Da jeg desuden har et højt ønske  om at undgå traktose (komprimeret jord efter tx tung kørsel af entreprenørmaskiner), som giver problemer med afvanding af grunden, var det også vigtigt at vælge den mindst mulige maskine. Bobcatten blev et smukt kompromis mellem ønskerne, og den er hurtigt blevet uundværlig. Bobcatten styres med 2 joystik, to styrepinde og 6 pedaler. Det virker i starten lettere uoverskueligt, men læringskurven er stejl, og efter blot nogle dag i sædet er det som at cykle på cykel.

Vi er nu så langt, at vi har gravet ind i skråningen og gravet ud til de tre nederste bokse, dem med værelser og delvis kælder. Nu mangler der afretning og render.